Testamenter og arv 26.03.09

Vi fortsetter der vi avsluttet vårt seminar om testamentariske gaver 29. august i fjor.

Målsettingen til Stiftelsen Soria Moria er å gjøre tematikken mer inkluderende og åpen. Vi vil være en nøytral aktør i diskusjonen, ikke bare en arenabygger. En av forutsetningene for å komme videre, er at vi tilegner oss kunnskap og fakta om holdninger til testamenter og arv. Vi har derfor gjennomført en undersøkelse der vi har stilt 1000 personer 10 spørsmål om arv, testamenter og støtte til ideelle organisasjoner.

De store forskjellene på hvor langt organisasjonene har kommet i arbeidet med arv stiller krav til at vi må jobbe på flere nivåer samtidig. Vi vil arbeide med en profesjonalisering hos organisasjonene i form av kompetanseheving og tilgjengelighet. Målsettingen er at de som ønsker det skal få på plass en langsiktig  strategi for arbeid med arv og testamenter.

Les mer…

Testamentundersøkelsen er i gang

Den nærmeste tiden vil 1000 norske borgere bli spurt om sine holdninger til testamenter, og om de kan tenke seg å inkludere en ideell organisasjon i et eventuelt testamente.

Les mer…

Hvem får testamentariske gaver?

Jeg fant en merkevaretidslinje for produkter vi benytter i løpet av 24 timer. Denne bør gi inspirasjon til en tilsvarende merkevarelinje, men for ideelle virksomheter og gjennom et helt liv. Vi møter mange gode hjelpere på livsreisene våre og dessverre glemmer vi kanskje noen på veien.
Hvor mange organisasjoner husker du som har hjulpet deg på en eller annen måte?

Testamentariske gaver
Jeg tror mange ”detter ned der de befinner seg” i forbindelse med valg av formål for en testamentarisk gave. Nåsituasjon og den nære fortid er kanskje mest avgjørende, og utfordringen ligger i å få folk til å reversere livsreisen og tenke over hva og hvem som har betydd mye på veien. Lykkes vi med det, tror jeg fordelingen av testamentariske gaver vil se helt annerledes ut. I mitt daglige virke arbeider jeg bl.a. for at enda flere skal testamentere til ideelle organisasjoner. I tillegg arbeider jeg med en profesjonalisering hos organisasjonene i form av kompetanseheving og tilgjengelighet.
I høst skjer det mye og jeg er spent på hva vi får til.

Side 4 av 41234