Møte i arbeidsgruppe for felles testamentkampanje 12. mars 2010

Arbeidsgruppen hadde som målsetting at man etter møtet kunne legge frem en strategi og forplikte de organisasjoner som ønsker å delta videre.

Vi vil sende ut referat fra møtet og invitasjon til alle organisasjoner i løpet av en ukes tid. Momenter som nå er avklart er bl.a. målsetting, avsender, finansiering og mulige retninger. Du og din organisasjon vil få invitasjon til videre deltakelse – følg med i innboksen din.