Må gi til fattige for å få fra rike

DnB NOR varsler nye krav til de som mottar sponsormidler. Nå må de love å jobbe med narkomane og andre vanskeligstilte som trenger omsorg.

Tydelig kursendring

DnB NOR synliggjør en tydelig kursendring i sine sponsorengasjementer. Tidligere i år ble det kjent at DnB NOR har inngått samarbeid med Sjømannskirken. Det faktum at Norges største sponsor krever sosialt engasjement viser at verdibølgen i kjølvannet av finanskrisen har nådd frem til referansebedriften i norsk sponsing. Artikkelen som er hentet fra Aftenposten taler for seg.

Paradigmeskifte for sponsing i Norge

Av Jan Olav Ryfetten

Jacob Lund og DnB NOR er ingen hvem som helst i sponsorsammenheng. Når de nå inngår samarbeid med Sjømannskirken viser det at bedriften tenker nytt når det gjelder samarbeid med ideelle organisasjoner.

Les mer…

Ingen nedgang for humanitær sponsing

Mange ble både overrasket og bekymret da Dagens Næringsliv rapporterte at norske bedrifter har redusert sine bidrag til ideelle organisasjoner med 15% i tidsrommet 2007 – 2008. Tallene var basert på en undersøkelse i regi av Synovate der sponsorene er spurt om ulike typer sponsorater, noe som også inkluderer næringslivssamarbeid og gaver fra bedrifter.

Les mer…

Side 4 av 41234