Arbeidsgruppen for mobil innsamling er på plass

Arbeidsgruppen er etablert og skal møtes med det aller første. Vi har store forventninger til både fremdrift og resultater.

Les mer…

Ett skritt nærmere CPA-løsning for ideelle organisasjoner

Av Jan Olav Ryfetten – daglig leder i Stiftelsen Soria Moria

De fleste ideelle organisasjoner har er et ønske om å samle inn penger via mobil. Så langt har om lag 60 organisasjoner og TV-aksjonen stilt seg bak vårt initiativ om en CPA-løsning tilpasset mobil innsamling. Deler av det politiske miljøet på Stortinget har også vist interesse for saken.

Les mer…

Mobil marketing

5,2 millioner mobilabonnement i Norge – Hva er din mobilstrategi?

På verdensbasis har 3 av 6 milliarder mobiltelefon. 1 milliard har PC. Basert på antall som har mobil og hvor viktig den er for oss har markedsdirektøren i Coca Cola uttalt at «mobilen er viktigere enn TV og at Coca Cola burde benyttet 50% av markedsbudsjettet sitt på mobil».

Har din organisasjon en strategi for hvordan dere kan utnytte mobilen?

Les mer…

Stor tilslutning til ideell CPA-modell

Oppslutningen bak initiativet om å etablere en egen CPA–løsning for ideelle organisasjoner har vært meget stor. Så langt har nærmere 60 organisasjoner gitt oss mandat til å arbeide med saken. Dersom du og din organisasjon ønsker å stille dere bak, sender du en e–post. Problemstillingen ble presenert i en artikkel i forrige utgave av Ideelt Sett. Nedenfor finner du en oversikt over de organisasjoner som har stilt seg bak initiativet så langt.Vi vil holde dere oppdatert om fremdriften. De organisasjonene som deltar vil få oppdatert informasjon via vår kontaktperson i organisasjonen.

Les mer…

CPA-løsning for mobil innsamling

Stiftelsen Soria Moria arbeider med å etablere en innsamlingsløsning for mobiltelefon som er skreddersydd for ideelle organisasjoner. Kortversjonen først:

Soria Moria har tatt på seg ansvaret for å få på plass en CPA–modell (CPA = content provider access) for ideelle organisasjoner.

Les mer…

Side 9 av 9Første56789