Aftenposten 13.12.09

Urettferdig kontroll – kritikk mot Innsamlingskontrollen.

- Innsamlingsregisteret kan dessverre bidra til å styrke posisjonen og omdømmet til de organisasjonene som får store overføringer fra staten, og svekke omdømmet til dem som samler inn pengene selv.
Jan Olav Ryfetten – daglig leder Stiftelsen Soria Moria

Spørreundersøkelse om Innsamlingsregisteret

Av Jan Olav Ryfetten

Det har vært en del debatt om Innsamlingsregisterets praksis med å inkludere offentlige overføringer i utregningen av formålsprosenten på Innsamlingsregisterets hjemmeside. Siden ingen har spurt organisasjonene hva de mener, har Stiftelsen Soria Moria gjennomført en spørreundersøkelse som er sendt til drøyt 90 organisasjoner som arbeider med innsamling.Undersøkelsen avdekker så langt stor motstand mot praksisen til Innsamlingsregisteret.

Les mer…

Lurer Innsamlingsregisteret giverne?

Det nye innsamlingsregisteret kan dessverre bidra til å favorisere og styrke omdømmet til organisasjoner med store overføringer fra staten og svekke omdømmet til organisasjoner som samler inn penger selv. Vi ser her konturer av et innsamlingsregister som bidrar til en enda sterkere statlig styring av ideell sektor, og et register som fører giverne bak lyset. Organisasjoner kan nå gjennomføre «ulønnsomme» innsamlinger og deretter kamuflere disse med offentlige midler for å øke formålsandelen. Dette kan vel ikke være i tråd med intensjonene til registeret?

Les mer…

Bekymringsmelding om Innsamlingsregisteret!

Er det på tide med time-out for Innsamlingsregisteret?

I forrige utgave av Ideelt Sett linket vi til en artikkel som stilte kritiske spørsmål rundt Innsamlingsregisteret. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og vi følger opp saken etter en rekke innspill. Bør ikke FIO eller Frivillighet Norge stille noen kritiske spørsmål?

Vi står i fare for å stigmatisere organisasjoner som useriøse på sviktende grunnlag.

Les mer…

Side 3 av 3123