Innsamlingskontrollen som samlende kontrollorgan?

Av Jan Olav Ryfetten

Aftenposten har rettet søkelyset på useriøs innsamling og kontroll av innsamlede midler i en serie artikler. Bistandsaktuelt har hengt seg på med egen sak. Dessverre klarer ikke Innsamlingskontrollen (IK) å fylle rollen som samlende kontrollorgan. «Det er fritt frem for fundraising bandits»!

Les mer…

Lurer Innsamlingsregisteret giverne?

Det nye innsamlingsregisteret kan dessverre bidra til å favorisere og styrke omdømmet til organisasjoner med store overføringer fra staten og svekke omdømmet til organisasjoner som samler inn penger selv. Vi ser her konturer av et innsamlingsregister som bidrar til en enda sterkere statlig styring av ideell sektor, og et register som fører giverne bak lyset. Organisasjoner kan nå gjennomføre «ulønnsomme» innsamlinger og deretter kamuflere disse med offentlige midler for å øke formålsandelen. Dette kan vel ikke være i tråd med intensjonene til registeret?

Les mer…

Bekymringsmelding om Innsamlingsregisteret!

Er det på tide med time-out for Innsamlingsregisteret?

I forrige utgave av Ideelt Sett linket vi til en artikkel som stilte kritiske spørsmål rundt Innsamlingsregisteret. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og vi følger opp saken etter en rekke innspill. Bør ikke FIO eller Frivillighet Norge stille noen kritiske spørsmål?

Vi står i fare for å stigmatisere organisasjoner som useriøse på sviktende grunnlag.

Les mer…

Side 4 av 41234