Stiftelsen Soria Moria gjennomførte samling om Innsamlingskontrollen 14. desember 2009

Av Bjørn Pettersen     

Sentral bakgrunn for møtet var blant annet Innsamlingskontrollens praksis med hensyn til å inkludere offentlige tilskudd og bevilgninger inn i forhold til terskelverdien 65 % av innsamlede midler som skal gå til formålene.

Les mer…

Offentlig innsamling - eget fundraisingsområde?

Styreleder i Norges Innsamlingsråd, Ole Christian Kleppe, mener Innsamlingkontrollens rolle er viktig for å sikre organisasjonenes troverdighet når det gjelder formålsprosenten.

«Det er lange og kompliserte søknadsprosesser for søknad og rapportering forbundet med offentlig finansiering. Dette er et eget fundraisingsområde, som er alt annet enn å motta gaver. Vi støtter opp om innsamlingskontrollens rolle som «vokter» av seriøse innsamlingsaktiviteter hvor hensikten er å bidra med størst mulig andel av inntektene til formålet. Kunnskap om innsamlingskontrollens rolle og merke blant publikum vil gavne innsamlingsorganisasjonene, og bidra til større troverdighet blant de som stiller opp med merket, enn de som stiller uten,» sier Kleppe.
 
 
Skjev sammenligning av pengebruk (Artikkel i pdf-format)

Aftenposten 13.12.09

Urettferdig kontroll – kritikk mot Innsamlingskontrollen.

- Innsamlingsregisteret kan dessverre bidra til å styrke posisjonen og omdømmet til de organisasjonene som får store overføringer fra staten, og svekke omdømmet til dem som samler inn pengene selv.
Jan Olav Ryfetten – daglig leder Stiftelsen Soria Moria

Innsamlingskontrollen vurderer å endre praksis for beregning av formålsandel

Av Jan Olav Ryfetten

Etter at Ideelt Sett satte fokus på saken i september, har debatten om IKs praksis for bl.a. beregning av formålsandel pågatt. IK vurderer nå å revurdere praksisen. Det er et klokt trekk.

Les mer…

Debatt om innsamlingsloven og praksis hos Innsamlingskontrollen

Av Bjørn Pettersen

Innsamlingsorganisasjonene er splittet i synet på Innsamlingsregisterets praksis om å inkludere offentlige overføringer i formålsprosenten slik det framkommer på Innsamlingskontrollens hjemmeside. Stiftelsen Soria Moria ønsker derfor å invitere til debatt den 14. desember.

Les mer…

Side 3 av 41234