Innsamlingskontrollen - kontrollorgan for hvem?

Quo vadis, Innsamlingskontroll?

Avisen Vårt Land har i en serie artikler satt fokus på Innsamlingskontrollens (IK) rolle som kontrollorgan. Ideelt Sett savner imidlertid debatten om hvem IK er til for, og hvorfor IK ble opprettet?  

Innsamlingskontrollen er «innsamlings-bransjens» frivillige organ for selvjustis. IK er opprettet av humanitære organisasjoner for å tjene allmennhetens interesser og kan ses på som «allmennhetens vaktbikkje». (fra websidene til Innsamlingskontrollen)    

Les mer…

Innsamlingskontrollen ser ut til å være en vits av en kontroll

Helge Simonnes - Foto: Vårt Land

Sjefsredaktør Helge Simonnes i Vårt Land tør si høyt det mange mener om Innsamlingskontrollen. I en serie artikler har avisen satt fokus på dårlig håndverk fra kontrollorganets side.

-Å kunne slå om seg  med et godkjenningsstempel fra et kontrollorgan, enten det er en revisor eller en innsamlingskontroll, er nærmest en forutsetning for å kunne samle inn penger til veldedige formål. Men hva om kontrollorganet i realiteten ikke har ressurser til å gå inn i hver enkelt sak?

 -Enten må virksomheten nedlegges, eller så må Innsamlingskontrollen bli et kontrollorgan som utøver faktisk kontroll.

Les mer…

Ny beregningsmodell fra Innsamlingskontrollen - hva betyr dette for din organisasjon?

Innsamlingskontrollen har fastsatt nye retningslinjer for beregning av innsamlingsprosenten. Innsamlingsprosenten er en av flere nøkkeltall som er viktige for å vurdere organisasjonens resultater, effektivitet og legitimitet.

Les mer…

Innsamlingskontrollen med forslag til nye retningslinjer

Ideelt Sett har i en serie artikler satt fokus på Innsamlingskontrollens (IK) praksis med å inkludere offentlige overføringer i formålsprosenten som offentliggjøres på IKs hjemmeside. Vi har ment at praksisen lurer giverne og gir et feil bilde av organisasjonenes innsamlingsresultater.

Les mer…

Aftenposten 15.01.10

Innsamlingskontrollen endrer praksis i tråd med forslag fra Stiftelsen Soria Moria. Det nytter å protestere!

Vil endre innsamlingskrav

Side 2 av 41234