Deloitte kartlegger giver- og faddermarkedet i Norge

I forrige utgave av Ideelt Sett informerte vi om kartleggingen av giver- og faddermarkedet i Norge som Deloitte gjennomfører.

Det koster ikke noe verken å delta eller å motta rapporten i ettertid. Vi har fått hjelp til utforming av spørsmål fra flere organisasjoner og andre profesjonelle krefter. (se nederst i artikkelen)

Les mer…