Årets kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia

I fjor utførte Deloitte i samarbeid med Stiftelsen Soria Moria (SSM) en undersøkelse med målsetning om å tallfeste den totale størrelsen på markedet for faste givere og faddere i Norge. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss blant annet ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder- og fastgiveravtaler.

Les mer…