Fra kollekt til sponsing

Av snaut 80 organisasjoner som samarbeider med Stiftelsen Soria Moria, er 27 tuftet på et kristent verdigrunnlag. Andelen er dermed hele 34 %. Få av disse er imidlertid representert på sponsor- og næringslivsmarkedet. Hvorfor? Så vidt jeg vet har ennå ingen løftet frem problemstillingen eller tatt debatten. Vi tipset Vårt Land som tok saken lørdag 17. januar 2009 og du finner artikkelen her

Les mer…

Samfunnsansvar er kommet for å bli

Av Sindre Darre, seniorrådgiver i JKL Group

Kristin Holter i Initiativ for etisk handel treffer et sårt punkt i gårsdagens innlegg i DN. Vil norske bedrifter kaste sine programmer for samfunnsansvar (CSR) over ripa for å holde skuta flytende gjennom den pågående krisen? Er det en teoretisk mulighet for at samfunnsansvar blir et avsluttet kapittel i vår økonomiske historie? Svaret på det er et helt tydelig nei. Og årsaken er like tydelig: Å droppe arbeidet med samfunnsansvar vil sakte men sikkert undergrave norske virksomheters konkurransekraft.

Les mer…

Inntektstørke fra næringslivet?

DN meldte nylig at bedriftene har redusert sine bidrag til ideelle organisasjoner med 15% fra 2007 til 2008. Tallene er basert på en undersøkelse der sponsorene er spurt om ulike typer sponsorater, noe som også inkluderer næringslivssamarbeid og gaver fra bedrifter. Er det mulig at disse tallene er korrekte? I så fall er det dramatisk for organisasjonene og noe må gjøres. Etter inntektsbortfallet fra automatene på snaut 2 mrd årlig tåler vi ikke ytterligere reduksjoner i inntektsarbeidet. Vi spør derfor organisasjonene om hvordan de opplever situasjonen.

Les mer…

ICA er best på CSR i Norge

Hvilken bedrift tar mest samfunnsansvar i Norge?
I følge en undersøkelse som er publisert i Kampanje er det ICA som tar mest samfunnsansvar blant norske bedrifter. Mange vil sikkert bli overrasket over reultatet, men det er all grunn til å shoppe videre hos ICA og gratulere dem!
De fem beste er altså:
ICA
DnB NOR
Statkraft
Norske Skog
Orkla
Store muligheter for ideelle organisasjoner
Nå gjenstår det å se om noen ideelle organisasjoner kan overbevise ICA om at de kan bidra til å styrke omdømmet ytterligere. To gode råd på veien er 1) å overbevise bedriften om at organisasjonen kan tilføre noe og 2) at samarbeidet kan kommuniseres til massene slik at de forstår hvorfor man samabeider. Så enkelt og samtidig så utfordrende.
Lykke til!

Side 5 av 512345