Må gi til fattige for å få fra rike

DnB NOR varsler nye krav til de som mottar sponsormidler. Nå må de love å jobbe med narkomane og andre vanskeligstilte som trenger omsorg.

Tydelig kursendring

DnB NOR synliggjør en tydelig kursendring i sine sponsorengasjementer. Tidligere i år ble det kjent at DnB NOR har inngått samarbeid med Sjømannskirken. Det faktum at Norges største sponsor krever sosialt engasjement viser at verdibølgen i kjølvannet av finanskrisen har nådd frem til referansebedriften i norsk sponsing. Artikkelen som er hentet fra Aftenposten taler for seg.

Samfunnsansvar – et godt argument

Av Pål Stensaas

Tidligere journalist, ansvarlig redaktør og kommunikasjonssjef med ansvar for CSR i Norske Skog.

Næringslivet i Norge har fått et tydelig varsku fra myndighetene om å arbeide mer målrettet med sitt samfunnsansvar. Det gir også frivillige organisasjoner et argument og en mulighet.

Les mer…

Vårt Land 17.01.09

Organisasjoner med et kristent verdigrunnlag er dårlig representert på sponsormarkedet. Soria Moria samarbeider med nesten 80 organisasjoner og 26 av disse er tuftet på et kristent verdigrunnlag.

Næringslivssamarbeid: Har misjonen mistet troen?

Av Marius Hammer, daglig leder i Tyde

Et raskt nettsøk på noen av de største frivillige organisasjonene i Norge viser raskt mange og store sponsorbedrifter. Lindorff, SAS, Hydro, Tine og Rema 1000 er bare noen av bedriftene som på ulikt vis støtter gode formål.

Et tilsvarende søk på de største misjonsorganisasjonene viser et fravær av næringslivssamarbeid. De fleste mangler også informasjon på sin nettside der potensielle samarbeidspartnere kan få informasjon om samarbeidstyper.

Har misjonen mistet troen på at næringslivet ønsker å samarbeide? Har fravær av (vesentlig) næringslivssamarbeid forledet en til å tro at næringslivet ikke er interessert?

Kristne frivillige organisasjoner har svært mye å tilby i samarbeid med næringslivet. Mulighetene er mange, fra KFUM-K sin ”lederfabrikk” til Søndagsskolens store barnearbeid.

Stiftelsen Soria Moria relanserer 5. november rundebordssamlingen ”Ideelt Nett”. Første samling skjer i samarbeid med Tyde. Her setter vi fokus på nettopp denne problematikken. En av organisasjonene som har lykkes innen dette området, Sjømannskirken, vil holde innlegg. Fokuset blir hvorfor de lykkes, og hva som skal til for at din organisasjon skal lykkes med næringslivssamarbeid.

Fra kollekt til sponsing - del 2

Verdier, men hvilke verdier?

I Ideelt Sett 1/09 stilte vi spørsmålet hvorfor organisasjoner med kristent verdigrunnlag ikke er sterkere representert på sponsormarkedet, eller innenfor CSR-satsingen til bedrifter. Spørsmålet blir ikke mindre aktuelt når ukebrevet Mandag Morgen melder at det ikke er noe CSR-brems grunnet finanskrisen.

Les mer…

Side 4 av 512345