Charity CEO launches campaign against Apple donation policy

iPhone er et genialt innsamlingsverktøy, men når Apple tar 30% i provisjon blir det for drøyt for alle aktører.
Pressgruppe i gang!

Les mer om saken

Bør NRK gi SMS-inntekter til veldedighet?

Mens de svenske MGP-stemmene genererer millioner av kroner til veldedighet, går de norske SMS-inntektene rett i lomma på NRK. Svenskene samlet inn 6,7 millioner til veldedighet på denne måten i fjor, mens lisenskanalen NRK benytter TV-aksjonen som alibi for ikke å gjøre det samme.

Kanskje Stiftelsen Soria Moria skal ta initiativ til et møte med NRK på vegne av organisasjonene? Innspill mottas med takk!

Stiftelsen Soria Moria tar initiativ til felles kjøreregler for innsamling via mobil

Stiftelsen Soria Moria gjennomførte tirsdag 26. januar en samling for mobile innholdsleverandører og representanter fra NORDMA og INMA. Målet er å etablere felles kjøreregler (på sikt en bransjenorm) slik at operatørene kan føle seg trygge på at en innsamlingsløsning via mobil ikke blir misbrukt eller fører til negativt omdømme. Det legges opp til tett dialog mellom innholdsleverandører og organisasjoner.

Les mer…

Oversikt over CPA-leverandører

Vrient å finne riktig samarbeidspartner?

Det har kommert flere forespørsler etter en oversikt over aktuelle innholdsleverandører på mobilt innhold. Ideelt Sett presenterer derfor en oversikt over leverandører med eget kortnummer.

Les mer…

Ødelegger organisasjonene for mobil innsamling før ordningen blir etablert?

Organisasjonene bør ikke kreve at operatører skal levere gratis tjenester slik det ble fremstilt i Dagsrevyen onsdag 6. januar. (Klikk på bildet for å se innslaget) En gjensidig forståelse mellom partene der operatørene får dekket egne kostnader er en forutsetning dersom vi skal komme i gang med innsamling via mobil. 

Les mer…