Hvem definerer den nye frivilligheten?

Aftenpostens har et oppslag om frivillighet i 8/8/12 der frivillig innsats problematiseres. Med utgangspunkt i at mange frivillige stiller opp og jobber gratis i festivalsammenheng på Øyafestivalen, Hovefestivalen osv.  trekker Aftenposen opp resonnementer knyttet til om dette er ekte frivillighet eller ikke. Vårt spørsmål er egentlig – hvem skal dømme om den enkeltes innsats er ekte frivillig eller ikke? Og ser vi ikke her en ny type frivillig innsats som de tradisjonelle organisasjonene ikke fanger? Men først oppslaget:

Les mer…

Hva er budskapet ditt?

Vi fundraisere har lett for å fokusere på ulike teknikker og metoder. Vi fordyper oss i bruk av databasen, eller lærer mer om verktøy: e-post, DM eller SMS.  Vi ønsker å være oppdaterte til en hver tid.

Glemmer vi det viktigste?

Vi trenger et tydelig budskap, en klar og tydelig oppfordring om å støtte det du og din organisasjon står for. Lucy Gower som har lang erfaring innen fundraising vil ta opp akkurat dette temaet på International Fundraising Congress i oktober i Holland. Hun ønsker å vise hvordan ulike organisasjoner har fått frem kjernen i budskapet på en slik måte at giverne virkelig har opplevd en glede over å få være med å bidra.

Kom til Holland i oktober og la deg inspirere til å få frem tydelige og klare budskap tilpasset giverne. Jeg tror du vil ha stor glede å nytte av disse dagene i Holland.

Les mer om International Fundraising Conference

Håper å se deg i Holland i år!

Tore

Vi oppdaterer websidene...

Vi brenner for sivilsamfunn, innsamling, kunnskapsdeling og samhandling. Nå skal vi tenke nye tanker, tenke litt «ut av boksen» slik vi alltid har gjort og trenger en oppdatering av nettsider. Håper du finner frem på vår digtiale byggeplass, vi lover å jobbe så fort vi kan!

Hilsen fra oss i staben.

Kollekt er undervurdert - UNICEF fikk inn 600000 kroner under landsmøte

Øystein Eriksen Søreide

Medisinerstudentene i Norge arrangerer annet hvert år sin humanitære aksjon MedHum.
Årets aksjon støtter UNICEFs arbeid i Mosambik for å hindre mor til barn smitte av hiv.

Aksjonen fikk en fantastisk start under Legeforeningens sentralstyremøte (landsmøte) på Soria Moria forrige uke. Etter en appell fra markedsdirektør Øystein Eriksen Søreide i UNICEF, gjennomførte studentene en god, gammeldags kronerulling i salen.

Les mer…

Skagenfondene tapte sponsorsaken i Høyesterett

Advokat Finn Eide

Av advokat Finn Eide, Deloitte Advokatfirma AS

Som prosessfullmektig for SKAGEN – advokat og partner i Deloitte Advokatfirma AS – har jeg følgende kommentar:

Høyesterett har nå avsagt dom i saken om fradragsrett for sosiosponsing som SKAGEN bragte inn for domstolene i 2009.

SKAGEN vant frem i Stavanger tingrett, men tapte med dissens i Gulating lagmannsrett i 2011 – nå har Høyesterett forkastet SKAGENs anke, i dom av 8. mai 2012.  Dette betyr at SKAGEN blir nektet fradrag for brorparten av de beløp som er brukt på å sponse SOS Barnebyer (SOS) og Children at Risk Foundation (CARF). Last ned og les dommen nederst i artikkelen.

Les mer…