Frivillighetens takk og pris

Av Knut-Bjarne Nordhaug

De politiske hyllinger av frivilligheten på nasjonalt og lokalt plan fremføres med mye pasjon og patos. En fremhever ofte frivillighetens unike egenskap av å være limet i et samfunn som stadig er i oppløsning.

Les mer…

Utøvelse av eierskap

Av Trond Solvang – styreleder i Stiftelsen Soria Moria

Det aller meste tilknyttet frivilligheten blir som oftest betraktet med beundring og aktverdighet. Mange karrierebevisste har endog oppdaget at det kan være strategisk med et par års karriere i en ideell organisasjon på CV’en sin. Men hvordan står det egentlig til med de norske ideelle organisasjonene hva angår organisasjonsform, eierskap og ledelse?

Les mer…

Ideell sektor rammes neppe like hardt av finanskrisen som idrett og kultur

Man kan ikke sammenligne ideell sektor med kultur og idrett. Det finnes tusenvis av bedrifter som sponser lokale formål over det ganske land, men da i all hovedsak idrett og kultur. Lokale sparebanker og bedrifter sponser gjerne et idrettslag eller den lokale janitsjarmusikken. Slik er det ikke med humanitær støtte som ofte er sentralstyrt, sentralt finansiert og dermed sentralt sponset.

Les mer…

Seminarer 1. halvår 2009

Forslag til tema for seminarer 1. halvår 2009

Les mer…

Ingen nedgang for humanitær sponsing

Mange ble både overrasket og bekymret da Dagens Næringsliv rapporterte at norske bedrifter har redusert sine bidrag til ideelle organisasjoner med 15% i tidsrommet 2007 – 2008. Tallene var basert på en undersøkelse i regi av Synovate der sponsorene er spurt om ulike typer sponsorater, noe som også inkluderer næringslivssamarbeid og gaver fra bedrifter.

Les mer…