E-postskolen for ideelle organisasjoner

150 personer har alt deltatt på suksessen med e-postskolen!

Stiftelsen Soria Moria har forhandlet frem et meget godt tilbud til ansatte i ideelle organisasjoner. Mange organisasjoner sender nyhetsbrev, noen er i startgropa og andre trenger å finpusse kunnskapen. Nå har du muligheten til å komme i gang med profesjonell e-postmarkedsføring!

Les mer…

Innsamlingskontrollen ser ut til å være en vits av en kontroll

Helge Simonnes - Foto: Vårt Land

Sjefsredaktør Helge Simonnes i Vårt Land tør si høyt det mange mener om Innsamlingskontrollen. I en serie artikler har avisen satt fokus på dårlig håndverk fra kontrollorganets side.

-Å kunne slå om seg  med et godkjenningsstempel fra et kontrollorgan, enten det er en revisor eller en innsamlingskontroll, er nærmest en forutsetning for å kunne samle inn penger til veldedige formål. Men hva om kontrollorganet i realiteten ikke har ressurser til å gå inn i hver enkelt sak?

 -Enten må virksomheten nedlegges, eller så må Innsamlingskontrollen bli et kontrollorgan som utøver faktisk kontroll.

Les mer…

Fullt hus på vellykket sponsorseminar

Fullt hus, faglig påfyll, den gode fagsamtalen, mat og drikke. Hva mer kan man ønske seg?

Seminaret «Ferskvare fra sponsorfronten» ble svært vellykket. Illustrasjonsbildet er ment som en hilsen til deg som var til stede (og til deg som er interessert i tematikken). Du har skjønt hva vi kan forvente i tiden som kommer!

En stor takk til sponsoren som sponser sponsorene!

Vi vil rette en stor og varm takk til DnB NOR som gjør det mulig å gjennomføre våre seminarer ved å stille lokaler til fri disposisjon. I tillegg er de rause med bevertningen som det gode vertskapet de er. Tusen takk på vegne av oss alle!

I etterkant av slike seminarer sitter de fleste igjen med faglig påfyll og nye impulser, men hva med veien videre?

  • Vi vet at sponsing av ideelle virksomheter kommer til å øke i omfang.
  • Vi vet at det er et stort, uutnyttet potensial.
  • Vi vet det er et helt nytt marked.
  • Vi vet at organisasjonenen forvalter verdier og kompetanse som mange bedrifter trenger.
  • Vi vet også at næringslivet etterspør økt profesjonalisering fra organisasjonenes side.

Du som var til stede vil få tilsendt mer informasjon om etableringen av Sponsorskolen for ideelle organisasjoner. Kanskje har bedriftene også behov for mer læring om hvordan ideell sektor fungerer og hvilken viktig rolle den spiller i samfunnet vårt? Vi arbeider videre med saken – følg med i innboksen din!

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret – vi ønsker deg god lesing:

NB: Presentasjonen fra Sponsor Insight inneholdt foreløpige tall, da kartleggingen ikke er 100% ferdig før november.

Stiftelsen Soria Moria lanserer Sponsorskolen for ideelle virksomheter

Økt profesjonalitet for ideelle organisasjoner

Det blir ofte mye hjerte og mindre hode når organisasjonene går i dialog med næringslivet. Mange ideelle organisasjoner har en vei å gå for å profesjonalisere seg i arbeidet med å skaffe tilveie sponsoravtaler, og følge disse opp i samarbeid med næringslivet. Noen trenger grunnleggende kunnskap, og hele bransjen (ideell sektor) trenger en generell kompetanseheving.

SPONSORSKOLEN ER UTSATT GRUNNET SYKDOM. NY DATO KOMMER SNART!

Les mer…

Stiftelsen Soria Moria i Mandag Morgens ekspertpanel

– Vi kan ikke vente at det offentlige er opptatt av hva ideell sektor kan bidra med, det har de aldri vært. Det er først når frivilligheten har pekt på utfordringene og vist hvordan utfordringene kan møtes, at vi har fått gehør blant politikere og byråkrater, sier Nina Solberg i Stiftelsen Soria Moria.

Les mer…