Innsamlingsoversikt for organisasjoner 2011: Tall som teller og forteller!

 

Ideelt sett gir deg endringene fra 2010 til 2011

Vi har tatt for oss 63 organisasjoner av Innsamlingskontrollens medlemmer og endringen i innsamlede midler fra 2010 til 2011. I tillegg har vi hentet tall fra betydningsfulle aktører som ikke er med i Innsamlingskontrollen, f.eks Den Norske Kirke, Frelsesarmeen, Normisjon og andre. Av en nedgang på 218 millioner står 10 av de største organisasjonene for hele 111 millioner, altså halvparten av nedgangen. Trass i nedgangen er det også en del positive tendenser. Mange organisasjoner utviser godt håndverk og faddere er fremdeles størst, frelse og helse er fortsatt sterke.

Les mer…

Jakten på prosjektinntektene - Tilskuddsportalen

Nicolaas Kippenbroeck, Tilskuddsportalen

 

Hvor mye tid bruker du og din organisasjon på å finne frem i jungelen av offentlige og private tilskudd og støtteordninger? Mange organisasjoner går glipp av verdifulle inntekter fordi man ikke kjenner mulighetene. Årsaken er ofte kapasitetsproblemer internt: Det kreves store ressurser å holde seg oppdatert om tilskudd fra det offentlige, stiftelser, fond og legater.

Les mer…

Seminar om sponsoravtaler og samarbeid med næringslivet

Stadig fler organisasjoner etterspør kunnskap som omhandler sponsing og samarbeid med næringslivet. Enkelte organisasjoner lykkes godt med partnere og avtaleverk, andre ikke. Stiftelsen Soria Moria ønsker å bidra til kompetanseheving på dette området og har sammen med Deloitte satt sammen et innholdsrikt halvdagsseminar beregnet på deg som arbeider med næringslivet eller som planlegger å gjøre det.

Les mer…

Ny politisk vaktbikkje søker innsamlingsansvarlig

Lurer du på hva politikerne egentlig gjør på Stortinget? Holder de ord gjør det enkelt å sjekke hva partiene stemmer og lover i saker du er opptatt av. Som årets vinner av Reklame for Alvor, vil Holder de ord også være avsender av årets største politiske reklamekampanje som vil gå i flere kanaler og på alle flater fra mai og frem til valget. Målet er å bli den foretrukne kilden for fakta om norsk stortingspolitikk.

Les mer…

Orgsoft har fusjonert med Proventus

Tormod Sveli – daglig leder Proventus AS

Organisasjonssystemet Orgsys har de seneste årene oppnådd en betydelig posisjon i organisasjonsmarkedet. Flere ledende organisasjoner har valgt å satse på løsningen som sitt kjernesystem, noe som igjen har ført til behov for å styrke organisasjonen rundt Orgsys både med hensyn til kapasitet og teknologi. Løsningen ble en sammenslutning med konsulent- og teknologiselskapet Proventus og gjennomført ved at all virksomhet i Orgsoft AS videreføres i Proventus AS (org.nr 984 794 452), som overtagende selskap. Orgsoft-navnet blir derfor borte. Virksomheten er flyttet sammen i moderne lokaler i Christian Krohgs gate 16 i Oslo.

Les mer…