Vårt Land 08.04.11

Vårt Land sammenligner innsamlingsresultatene mellom miljøorganisasjoner vs. kristne. Rent visuelt kunne man like gjerne stilt Galdhøpiggen ved siden av Himmelbjerget.

Avisen reiser en interessant problemstilling.

Les nettartikkel

Les som PDF

GS’ er har gått - hvem skal inn?

Redaktør Bjørn Pettersen

Du har ikke unngått å se at tunge organisasjoner er på jakt etter nye generalsekretærer. Røde Kors jakter på en erstatter etter Børge Brende. Norsk Folkehjelp søker etter en som skal fylle rommet etter Petter Eide. Unicef søker en person til å overta lederlykta etter Kjersti Fløgstad, og Kirkens SOS søker ny GS etter Nora Blåsvær.

Les mer…

Stinn brakke på seminar om gaver fra stiftelser

Det var stinn brakke på Frivillighetens Hus mandag morgen forrige uke da mer enn 50 deltakere fra organisasjoner og stiftelser samlet seg for siste nytt om gavetildeling fra stiftelser i Norge.

Frode Helgerud og Unn Dehlen redegjorde for fortid, nåtid og fremtid. Det ble delt ut 1,6 milliarder fra pengeutdelende stiftelser i 2009. Legger vi til den halve milliarden sparebankene bidrar med, har gavedrysset fra stiftelsene passert innsamlet beløp fra de ti største organisasjonene. Vi takker også Gro Ismar fra Redningsselskapet og Anita Daae fra UNICEF for at de delte sine positive erfaringer.

Les mer…

Hva mener giverne? Årlig giverundersøkelse fra Stiftelsen Soria Moria

Hva mener giverne?

Stiftelsen Soria Moria vil gjennomføre årlige giverundersøkelser i form av et giverpanel. Hensikten er å innhente verdifull informasjon i form av målbare endringer og trender om givernes adferd over tid.  

Stort potensial  

Det norske innsamlingsmarkedet er stort, men potensialet er enda større. For å komme et steg videre vil vi spørre giverne hva de mener, hvem de gir til, hvorfor og hvordan. Hvor ofte og hvor mye, på hvilken måte kan de tenke seg å gi, etc. 

Les mer…

Tall som teller - de 25 største innsamlerne

Redaktør Bjørn Pettersen

I forrige Ideelt Sett publiserte vi innsamlingsresultatene for de ti største. Nå supplerer vi med de 15 neste og legger frem listen porsjonsvis for å knytte noen kommentarer til det vi ser.  

Om tallene  

Vi har hentet tall fra Innsamlingskontrollen for de som er medlem der. Ellers har vi bedt organisasjonen rapportere inn til oss, noe de fleste opplever som positivt.  

Tallene er kun innsamlede midler, altså er offentlige overføringer holdt utenom.  

Les mer…