Blindeforbundet SER nye muligheter

Folkene i Blindeforbundet er dyktige på innsamling. Denne gang deler de sine erfaringer rundt reaktivering av givere med leserne av Ideelt Sett.

Utgangspunktet for artikkelen er brevet som du finner her.

De som mottok denne henvendelsen var passive givere som hadde bidratt en eller flere ganger siste seks år, men ikke gitt noe de siste 12 måneder. De var i tillegg reservert i Brønnøysund mot humanitære henvendelser.

Les mer…

Innsamlingsarbeid og erfaringer fra samarbeid mellom norske- og diasporaorganisasjoner

Lørdag 24. september fikk Stiftelsen Soria Moria et takknemlig oppdrag!

Oppdraget kom i regi av Bistandstorget som hadde samlet et 30-talls norske- og diasporaorganisasjoner som skulle drøfte samarbeid og innsamling. Oppdraget var å holde et to-timers foredrag om innsamlingsarbeid for disse.

Les mer…

Samfunnsansvar: Fra sponsing til CSR

Etter en hyggelig morgenkaffe på et frokostseminar i regi av Kirkens Bymisjon ble følgende henvendelse fra Stiftelsen Soria Moria oversendt til Det amerikanske handelskammeret, AmCham:

Les mer…

Årets kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia

I fjor utførte Deloitte i samarbeid med Stiftelsen Soria Moria (SSM) en undersøkelse med målsetning om å tallfeste den totale størrelsen på markedet for faste givere og faddere i Norge. Undersøkelsen resulterte i en rapport som ga oss blant annet ny kunnskap om markedet og inntekter fra fadder- og fastgiveravtaler.

Les mer…

Rekruttering eller resirkulering?

Redaktør Bjørn Pettersen

I Ideelt Sett nr 14/11 skrev vi om prosessene med å rekruttere GS’er til Røde Kors, Folkehjelpa, Unicef og Kirkens SOS. Vi tillot oss å foreslå noen av de vi anså som aktuelle, spennende og kompetente kandidater. La det være sagt med en gang; ingen av våre forslag til nye kandidater ble valgt.  Vi vet heller ikke om noen av dem har vært inne i rekrutteringsloopen. En liten kreditering skal vi likevel ha hva gjelder Røde Kors’ rekruttering; det ble en kvinne.

Les mer…