SMS-donasjon øker og prisen synker

Mobil stadig mer lønnsomt til innsamling – sms-innsamling øker sterkt.

I oktober 2008 startet Stiftelsen Soria Moria prosessen med å åpne for sms-innsamling i Norge. Det tok to år med hardt arbeid før operatørene åpnet for muligheten. Kostnadene ble da redusert fra 40% til dagens nivå. Historikken finner du her 

SMS-innsamling har utviklet seg til å bli en av de mest kostnadseffektive innsamlingsformene. Vi har fått signaler om at takstene skal reduseres ytterligere i kommende år. Stiftelsen Soria Moria velger å benytte ventetiden fornuftig og har forhandlet frem en god avtale med Link Mobility for organisasjoner som deltar i vårt nettverk. Avtalen omfatter oppsett og drift av egen SMS-donasjonsløsning.

Les mer…

Status på Norges nasjonale nettportal for frivillighet – bidra.no

Først vil vi takke hver og en vi har vært i kontakt med for en fantastisk respons, støtte og velvilje så langt. Uten den flotte resonnansen fra frivilligheten, intet bidra.no. Det er givende og verdifullt å jobbe i fellesskap for å få til et prosjekt som har så stor betydning for samfunnet. Men, det er også krevende. En nasjonal nettportal for frivillighet krever solid finansiering og riktig bemanning. Lanseringen av bidra har dessverre vært forsinket flere ganger. Det er vi de første til å beklage. Stiftelsen arbeidet mot en lansering og hadde en pilot klar. Vi klarte ikke å innfri slik vi lovte og vil beklage overfor alle som har heiet på oss, alle som ventet (og venter!) på lanseringen.

Les mer…

Uoffisielt NM i ideelle julegaver for sjette gang

For sjette år på rad vil Stiftelsen Soria Moria og Ideelt Sett kåre årets ”ideelle julegave” fra organisasjonene. Det har blitt en tradisjon at vi kårer en verdig vinner i desember.

Omfattende julehandel, fortsatt smuler til godhet

I følge prognosene til VIRKE skal hver eneste innbygger legge igjen 10 000 kroner, totalt 50,5 milliarder, under årets julehandel. Hvor mye som kommer organisasjoner og gode formål til gode finnes det (ut fra det vi vet) dessverre ingen prognoser på. Landsgjennomsnittet på TV-aksjonen er en drøy femtilapp pr. hode – vi håper givergleden i julen blir atskillig større.

Les mer…

Takk for innsatsen til Bjørn Pettersen

Etter tre års flott innsats sier Bjørn takk for seg som redaktør av Ideelt Sett og vi i Soria Moria takker for en fin tid sammen.

Bjørn tiltrådte i mars 2010 som redaktør nummer tre i rekken etter Gunnar Swensen og Knut Bjarne Nordhaug. Stafettpinnen skal leveres videre til ny redaktør som ønsker å bidra til enda mer kunnskapsdeling, informasjon og debatt i ideell sektor og sivilsamfunn.

Les mer…

De skal digitalisere dugnads-Norge

Aftenposten skriver om bidra.no onsdag 27. mars.

I en kommentar fra Frivillighet Norge antydes det at man kan samle inn penger til russebiler på bidra.no. Staben i bidra.no vil gjerne informere både Frivillighet Norge og alle andre om at det ikke er mulig å samle inn penger til russebiler på bidra.no. Er ikke det ganske logisk, egentlig? Vi ser ikke helt linken mellom russebiler og frivillighet. Ingen kan samle inn til seg selv på bidra.no, man må samle inn til prosjekter, organisasjoner eller formål som dekkes av frivillighetsbegrepet. Det gjelder både penger og frivillige.

Les saken fra Aftenposten her