Vellykket informasjonsmøte om ny innsamlingsarena

Onsdag 9. november presenterte Stiftelsen Givende sin nye felles innsamlingsarena. Etter snart to år med tankearbeid, research og planlegging foreligger det en konkret skisse av den nye satsingen.
- Dette er veldig positivt for det norske sivilsamfunn. Organisasjonene kan potensielt minske sin avhengighet av staten og dermed få større balanse i inntektene sine, sier Heidi Furustøl i Youth For Understanding.

Mandag Morgen 14.11.11

Vil samle alle frivillige på et sted. Miljøet i- og rundt Stiftelsen Soria Moria har jobbet et par år med tanker om en felles innsamlingsarena for hele frivilligheten. 9. september 2011 ble Stiftelsen Givende stiftet, og en ny innsamlingsarena for frivilligheten ble lansert med god dekning fra Mandag Morgen.

Stiftelsen Givende lanserer Better Place i Norge

Onsdag 9. november lanseres en helt ny innsamlingsarena i Norge. En arena der man kan gi penger, tid og kompetanse til organisasjoner og formål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter en lang prosess med forprosjekt og grundig vurdering av innsamlingsløsninger og tekniske plattformer i Europa falt valget på Better Place som en ny, felles arena for innsamling.

Les mer…

TV-aksjonen - frivillig innsamling?

Truls Zimmer

Hvert år, siden 1974, har NRK vært vertskap for TV-aksjonen i samarbeid med utvalgte organisasjoner. Innsamlingen gjøres på flere måter der bøssebærerene som går fra dør til dør i hele landet er fundamentet. Det blir også gitt gaver fra bedrifter, lag og organisasjoner. Det innsamlede beløp er avhengig av folkets frie vilje til å bidra med en gave til den utvalgte organisasjonen.

Les mer…

Atle Sommerfeldt ny biskop i Borg

Atle Sommerfeldt (foto: Tone Langbakken)

GS Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp (KN) er i statsråd utnevnt til ny biskop i Borg. Ideelt Sett og Stiftelsen Soria Moria gratulerer så mye og ønsker lykke til.

Sommerfeldt har vært i KN i 17 år og er den generalsekretær som har lengst fartstid blant de store organisasjonene i nyere tid. Han har gjort veldig mye bra i og for KN. Vi velger blant annet å trekke fram at han har vært en sterk bidragsyter til at KN nå er en moderne partnerorientert organisasjon som kjennetegnes av å være sterk, men udogmatisk. I Sommerfeldts periode har Changemaker blitt en vesentlig, tydelig og selvstendig aktør. Hele KN har tatt noen viktige posisjoner i forhold til midt-østen, våpen og fattigdom.

Les mer…