Oppstart av testamentarisk prosjekt i Stiftelsen Soria Moria

Soria Moria starter et tre-årig prosjekt med testamentariske gaver som tema. Målet er å  øke den totale andelen av testamentariske gaver til ideelle formål.

Nærmere 40 organisasjoner har så langt meldt sin interesse i prosjektet, som starter for fullt høsten 2012. På informasjonsmøtet 20. april ville vi ha fram hva organisasjonene ønsker ut av et slikt prosjekt. Det varierer veldig hvor langt de ulike organisasjonene har kommet i arbeidet med testamentariske gaver, alt fra ingenting, til egne fulltidsansatte som bare jobber med temaet.

Les mer…

Endelig: Nasjonal innsamlingsportal har fått navn!

Den høytidelige trekningen fant sted fredag 20. april og både navn og konsept ble lansert på Gulltaggen i går, tirsdag 24. april.

Stiftelsen Givende har nå vært igjennom bearbeidelsen av navn etter påskekonkurransen på Finn.no. Det har blitt sparret med en rekke fagpersoner i forhold til en innholdsmessig og språklig avklaring. Norsk Språkråd er konsultert.

Les mer…

Automatisk kladd

Vil ha folk flest som sponsorer

Holdningskampanje for å øke omfanget av testamentariske gaver

Fredag 20. april fra 09.00 til 11.00 gjennomfører Stiftelsen Soria Moria felles møte for organisasjoner som ønsker å delta i en felles holdningskampanje for testamentariske gaver. Om lag 50 organisasjoner har deltatt i prosessen tidligere.

Møtet er primært for organisasjoner som deltar i Stiftelsen Soria Morias nettverk. Andre kan delta etter nærmere avtale.

Les mer…

Lanseringslunch: Medlemsmodellen lanseres i Oslo

Endelig er den her!

En bok som tar et helhetsgrep på medlemsutviklingen i ideelle organisasjoner. Medlemsmodellen inneholder åtte steg som forbedrer organisasjonens evne til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer. Den har blitt svært godt mottatt i det svenske organisasjonslivet.

Nå kommer Medlemsmodellen også på norsk, i en utgave som er tilpasset norske forhold. Den 13. april lanseres boken i Oslo i samarbeid med Stiftelsen Soria Moria. Vi vurderer å tilrettelegge for trening av ”trenere” og være med på implementering av opplæringsmodellen slik den er skissert i boka.

Mer informasjon og invitasjon her