Om stiftelsen

Hvem er vi?
Stiftelsen Soria Moria er en uavhengig stiftelse. Formålet er å arbeide for bedre rammevilkår og økte inntekter til ideelle og samfunnsnyttige virksomheter.

Stiftelsen ble etablert med en visjon om å utrette noe godt for alle ideelle organisasjoner og er et ressurs- og kompetansesenter for frivillighet og innsamling i Norge. Arbeidet er forankret på tre viktige og beslektede områder:

  • arena for faglig utvikling gjennom seminarvirksomhet og workshops
  • bedre rammevilkårene for ideelle virksomheters mulighet til å skaffe egne midler
  • bidra til å utvikle nye inntektsskapende metoder og redskaper for ideelle virksomheter

Hva gjør vi for deg og din organisasjon?
Vi har opprettet, deltar på- og koordinerer mange møteplasser, fagdager, seminarer og konferanser. Stiftelsen arbeider med innovasjon, utvikling og tilrettelegging av profesjonelt innsamlingsarbeid. Vårt mål å bygge skandinavias beste fagmiljø for ideelle organisasjoner. Et sted der du kan hente inspirasjon og kunnskap i arbeidet med å gjøre din organisasjon enda sterkere.
Vår viktigste grunnverdi er å spille andre gode gjennom deling av kunnskap og kompetanse.

Kontakt

  • Stiftelsen Soria Moria – Vårveien 1 – 1407 Vinterbro
  • Organisasjonsnummer NO 991061592 MVA
  • Telefon + 47 90 20 15 00
  • e-post: ryfetten@somo.no

Sekretariat og styre

Jan Olav Ryfetten – daglig leder

Jan Olav er stiftelsens daglige leder. Han har 20 års erfaring med rådgivning og forretningsutvikling for ideelle organisasjoner. Han har tidligere bl.a. ledet sekretariatet i en bransjeorganisasjon for ideelle organisasjoner ( FIO) i to år. Jan Olav arbeider primært med nye inntektskilder, politiske rammevilkår og forretningsmuligheter for ideell sektor. Han har bred erfaring med inntektsbringende aktiviteter og relasjonsbygging mellom organisasjoner og næringslivet.

Øystein Edvin Berg – prosjektleder

Øystein har over 10 års bakgrunn fra ideelle organisasjoner, har vært økonomi- og administrasjonssjef i Naturvernforbundet og kontorleder i Forum for Utvikling og Miljø.  Av mer kuriøs erfaring har han solgt lydbibler og jobbet i Kina som kursholder og karttegner i idretten orientering. I Soria Moria skal han primært jobbe med kurs og kampanjer, i første omgang med sms-innsamling og testamentkampanje. Han arbeider også som konsulent i firmaet Effect1 innenfor organisasjonsutvikling, med fokus på ideelle organisasjoner.

Trond Solvang – styrets leder

Trond er daglig leder for Olav Thons stiftelse for samfunnsnyttige formål og administrasjonssjef i Thon Holding AS. Han er styreleder for Kirkens SOS i Norge og for Stiftelsen Soria Moria. I tillegg er han styremedlem i Regnskogfondet og Antislaveriselskapet i Norge. Trond er medlem av bedriftsforsamlingen til Kollektivtransportproduksjon AS (Oslo Sporveier). Han har tidligere arbeidet som markedssjef i Kreftforeningen, seniorrådgiver innen fundraising og databasedrift mm.

Tore Gullaksen – styremedlem

Tore er administrasjons- og innsamlingsleder i Christian Relief Network. Han har over 20 års erfaring med fundraising i Norge, Afrika, Asia og Latin Amerika. Tore har mange års erfaring som markedssjef i Strømmestiftelsen i tillegg til å arbeide som rådgiver og konsulent. Han brukes ofte som rådgiver innen fundraising i Norge og utlandet og har holdt en rekke foredrag over hele verden. Tore var med og stiftet FIO i Norge og var dets første leder. I tillegg har han sittet mange år i styret for The Resource Alliance, som blant annet arrangerer The International Fundraising Congress i Holland hver høst.

Kjell Kasbohm – styremedlem

Kjell var advokat i StatoilHydro inntil han gikk ut i pensjon i desember 2007. Han var i en årrekke leder av Casualty Departement i Norsk Hydros Captive. Han har lang praksis som advokat i Storebrands ansvarsavdeling hvor han også ledet underwriting. Kjell har vært dommerfullmektig ved Nord–Gudbrandsdal Sorenskriverembete og har tjenestegjort hos Krigsadvokaten for Østlandet. Han har også praksis fra Juridisk Kontor i Samferdselsdepartementet. Han sitter i styret for Yara Insurance Ltd., Dublin. Kjell arbeider for tiden i Advokatfirmaet Engeseth as.