Representantforslag fra Høyre

Jan Tore Sanner (H)

Høyre ønsker mer fokus på andre innretninger for frivillig sektor enn kun momskompensasjon. Fortrinnsvis tiltak som bedrer de økonomiske rammevilkårene. 

De har fremmet et representantforslag der de ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak. 

Prisverdig innspill! 

Les forslaget

2 Kommentarer til Representantforslag fra Høyre

  • Flott initiativ. Det er viktig at det blir fradrag som kan relatere seg til det som er den enkelte organisasjons reelle kostnader (fullt momsfradrag, f.eks.) Det er jo flott om også medlemsavgift blir mulig å trekke fra, i likhet med det som er ellers (for enkeltpersoner overfor menigheter, yrkesorganisasjoner, og som for LO-medlemmer).
    For noen små landsdekkende (eller regionsorg.) bli det ikke mulig å gjøre seg nytte av grasrotandelen uten at disse frivillige splittes opp som egne helt lokale organisasjoner (som eksempel lokale idrettslag etc .) Det kan bli altfor små administrative enheter å holde styr på, med egne regnskap etc. Burde justeres.

Legg igjen kommentar