Store forventninger til Herreløs arv, men lite penger

 

Herreløs arv: Mindre å hente enn forventet

I 2009 foreslo Stiftelsen Soria Moria å etablere et eget fond for såkalt herreløs arv: Arv som tilfaller Staten der det ikke finnes andre arvinger. Både posisjon og opposisjon har foreslått at disse arvepengene skal tilfalle ideelle organisasjoner, men ingen har tallfestet hvor mye det er snakk om. Regjeringen har antydet et provenytap på 13 millioner kroner, og Frivillighet Norge oppgir ca. 20 millioner kroner på sine hjemmesider.

6 millioner i arv til staten i 2013

I 2013 kom det inn ca. 6 millioner kroner i arv til staten. Beløpet tilsvarer ca. 5% av arveinntektene til Kreftforeningen. For 2012 var tallet noe høyere, ca. 9 millioner. Det har aldri vært snakk om store summer i tidligere år, anslagsvis 6-10 millioner kroner årlig.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som håndterer arv som tilfaller staten.

Legg igjen kommentar