Topp 50 - Pengeinnsamling i Norge 2012

Stiftelsen Soria Moria har tidligere publisert pengeinnsamlingens ti på topp for 2012. Vi valgte å vente med publisering av topp 50 inntil innsamlingsrapporten fra Digni og NORME var ferdig da denne ville føre til vesentlige endringer i listen. Se egen sak

Topp 50 samlet inn 4, 4 milliarder kroner i 2012. Vi presenterer oversikten uten å kommentere tallene ytterligere. God lesning!

Topp 5o innsamlingsorganisasjoner i Norge (Alle tall i tusen)

1 SOS Barnebyer 438 704
2 PLAN Norge 332 150
3 De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon 300 000
4 Kreftforeningen 293 380
5 Den Norske Kirke 283 000
6 Stiftelsen Norsk Luftambulanse 235 381
7 Redd Barna 231 092
8 Frelsesarmeen 215 271
9 Leger uten Grenser 187 776
10 Norsk Luthersk Misjonssamband 179 000
11 Kirkens Nødhjelp 139 794
12 Norges Røde Kors 132 114
13 Norges Blindeforbund 130 118
14 Norsk Folkehjelp 122 343
15 Det Norske Misjonsselskap 104 147
16 Normisjon 85 100
17 UNICEF Norge 82 497
18 Sjømannskirken 75 599
19 Misjonsalliansen 68 096
20 Nasjonalforeningen for Folkehelsen 63 977
21 Strømmestiftelsen 62 393
22 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 54 493
23 Misjon Uten Grenser 50 457
24 Troens Bevis 41 000
25 Redningsselskapet 40 715
26 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 37 602
27 Flyktninghjelpen 37 471
28 Indremisjonsforbundet 35 000
29 Det Norske Baptistsamfunn 31 703
30 Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter 26 675
31 Det Norske Bibelselskap 25 241
32 Stefanusalliansen 22 555
33 Lions Club Norge 21 793
34 WWF 21 000
35 Åpne dører Norge 20 900
36 Metodistkirken 20 600
37 CARE Norge 15 665
38 Den Norske Israelsmisjon 13 500
39 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 13 259
40 Norsk Nødhjelp 12 786
41 Frikirkens Ytremisjon 12 775
42 Foreningen for hjertesyke barn 11 247
43 FORUT 11 085
44 Kristent Nettverk 10 886
45 Regnskogfondet 10 324
46 Caritas Norge 9 949
47 Det Norske Misjonsforbund 9 900
48 Indias Barn 9 108
49 SAIH 7 849
50 Ungdom i Oppdrag 7 500
Sum topp 50 4 404 970

Kilder:
Vi henter tall fra posten ”Innsamlede midler” i regnskap fra Innsamlingskontrollen (IK) samt innsamlede midler fra innsamlingsoversikten til Digni og NORME. For organisasjoner som ikke er medlem i IK har vi bedt om innrapportering på like vilkår. Redaksjonen tar forbehold om trykkfeil og eventuelle feilrapporteringer fra organisasjonene.

Legg igjen kommentar