Ny innsamlingsrapport: Kristen-Norge samler inn nesten to milliarder kroner

 

 

Stiftelsen Soria Moria har innhentet tall fra innsamlingsorganisasjonene gjennom flere år for å kunne tallfeste givermarkedet i Norge på en skikkelig måte. I 2010 tok vi initiativet til en kartlegging sammen med Deloitte som har resultert i en årlig rapport: Giverrapport 2012. Nå har også Digni og NORME utført en undersøkelse blant sine medlemsorganisasjoner om hvor mye penger som samles inn. Soria Moria har gjennom flere år publisert en toppliste over innsamlingsorganisasjoner, og undersøkelsen til Digni/Norme fører til betydelige endringer i vår Topp-50 liste. Flere av organisasjonene som er kartlagt i den nye rapporten er verken med i Innsamlingskontrollen eller nettverket til Stiftelsen Soria Moria. De har derfor passert under vår radar. Vi er glade for å kunne plotte inn ytterligere 480 millioner på listen og takker Digni og NORME for godt utført arbeid. For oss er det viktig å inkludere alle aktører som samler inn penger i vår oversikt.

Pinsevenner tar tredjeplass på innsamlingstoppen fra Kreftforeningen

Vi er godt kjent med den store givergleden i kristne organisasjoner, men ble likevel overrasket over tallene fra Pinsemenighetene med sine 300 millioner. De tar dermed tredjeplass på topplisten fra Kreftforeningen. Tabell 1 er hentet rett ut fra rapporten til Digni og NORME. De fleste store organisasjonene finnes allerede i vår oversikt, men tabell 3 viser nye organisasjoner som kommer inn på vår liste. Det er 10 organisasjoner med totalt 480 millioner i innsamlede midler. Pinsevennene trekker gullkortet, men vi er også imponert over Misjon uten Grenser som puster LHL i ryggen med sine 50 millioner. Troens Bevis samler inn 41 millioner og legger seg dermed foran sterke aktører som Redningsselskapet og Flykninghjelpen. Se topplisten her

I følge Frank-Ole Thoresen, som har utarbeidet rapporten, er det sannsynlig at flere av organisasjonene har betydelig større gaveinntekter enn det som kommer frem i statistikken.

Tabell 1: Innsamlingsoversikten fra Digni og NORME (alle tall i tusen)

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon 300 000
Frelsesarmeen 215 271
Norsk Luthersk Misjonssamband 179 000
Det Norske Misjonsselskap 104 137
Misjonsalliansen 68 096
Normisjon 52 000
Misjon Uten Grenser 50 457
Troens Bevis 41 000
Indremisjonsforbundet 35 000
Det Norske Baptistsamfunn 31 703
Det Norske Bibelselskap 25 241
Stefanusalliansen 22 555
Åpne Dører 20 900
Metodistkirken 20 600
Den Norske Israelsmisjon 13 500
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 13 259
Frikirkens Ytremisjon 12 775
Kristent Nettverk 10 886
Det Norske Misjonsforbund 9 900
Ungdom i Oppdrag 7 500
SUM 1 233 780

 

Tabell 2: Totalt 1,83 millarder fra kristne organisasjoner

Vi liker å leke med tall og henter ytterligere fem kristne organisasjoner fra vår toppliste. Disse er ikke medlemmer i Digni/NORME og omfattes derfor ikke av deres nye innsamlingsoversikt. Dersom vi legger til innsamlingstall fra de kristne organisasjonene som ikke er medlem i Digni/NORME kan vi legge til ytterligere 600 millioner på innsamlingsoversikten og dermed passere 1,8 milliarder fra kristen-Norge. Et beløp det står stor respekt av!

Den norske Kirke 283 000
Kirkens Nødhjelp 139 794
Sjømannskirken 75 599
Strømmestiftelsen 62 393
Kirkens Bymisjon, Oslo 37 602
Sum 598 388

Det er fremdeles store innsamlingsaktører som ikke er tatt med, som f.eks. Visjon Norge/Jan Hanvold med sine 100 millioner.

Tabell 3: 480 nye millioner inn på innsamlingslisten til Soria Moria – nye organisasjoner på innsamlingsoversikten

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon 300 000
Misjon Uten Grenser 50 457
Troens Bevis 41 000
Metodistkirken 20 600
Den Norske Israelsmisjon 13 500
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 13 259
Frikirkens Ytremisjon 12 775
Kristent Nettverk 10 886
Det Norske Misjonsforbund 9 900
Ungdom i Oppdrag 7 500
Sum nye på listen 479 877

Her finner du hele rapporten fra Digni og Norme: Medlemsstatistikk for Digni og Norme 2012

Fakta om undersøkelsen fra Digni og NORME

  • Organisasjonene ble bedt om å angi innsamlede midler totalt
  • Summen inkluderer ikke offentlige tilskudd
  • Det må anføres at noen av organisasjonene trolig har betydelig større gaveinntekter enn det som kommer frem i statistikken fordi de ikke har sentral oversikt, og derfor ikke har angitt gaveinntekter knyttet til menighetene

 

Legg igjen kommentar