Topp ti stabilt: Samlet inn 2,5 milliarder kroner i 2012

Tall som teller siden 2009

Tradisjonen tro publiserer Ideelt Sett innsamlingstall for norske organisasjoner, noe vi har gjort siden 2009. Noen synes sikkert vi er lovlig sent ute med en publisering av 2012-tall først i desember 2013. Årsaken er enkel: Regnskapstall fra 2012 ble ikke publisert av Innsamlingskontrollen før november i år.

Det er mange og viktige endringer i det store bildet siden 2009. Vi legger frem tallene for de 100 største organisasjonene, men velger å ta de for oss i grupper og se nærmere på trender og analyser.

Først ute er topp ti med til dels dramatisk nedgang for noen organisasjoner og sterk økning for andre. Topplisten inneholder stort sett samme organisasjoner som tidligere, men noen har tatt plass på nye stoler lenger ned.

Faddere troner på toppen med liten økning, men Kreftforeningen nærmer seg

SOS-Barnebyer og PLAN er som vanlig suverne på toppen med stabile, store og trygge fadderinntekter. Veksten er liten det siste året, men det er økning. Kreftforeningen kan glede seg over sterk vekst. De hadde 21% økning fra 2010-2011 og øker med 11% siste år til 293 mill. Med vekst på 57 millioner fra 2010 kan de vise til godt og solid innsamlingshåndverk. Fortsetter veksten med samme mønster som de tre siste årene puster de snart fadderorganisasjonene i nakken.

Norsk Luftambulanse kom ikke inn på våre lister før i fjor, men samlet inn 206 mill i 2010 – også en sterk økning.

Nedgangen til Frelsesarmeen kan skyldes en nedgang i testamentariske gaver på ca 15 mill fra 2011 til 2012. Arv er inntekter som kan variere stort fra år til år. Organisasjonen har ligget stabilt i mellomsjiktet på topplisten gjennom flere år.

Nødhjelp og bistand faller - Leger uten Grenser vokser 

Størst nedgang har Norges Røde Kors som opplevde en reduksjon i innsamlede midler på 34% fra 2011 til 2012. Organisasjonen hadde også en sterk nedgang i inntekter året tidligere. Nrx har falt fra 228 millioner i 2010 til 132 millioner i 2012. Kirkens Nødhjelp opplever også sterk nedgang fra 183 millioner i 2010 til 139 millioner i 2012. Nedgangen er betydelig også for andre innen bistand/nødhjelp med unntak av Leger uten Grenser som opplever en god vekst. Vi kommer tilbake til analyser og årsakssammenhenger på nyåret.

 

Rangering

Rangering

Innsamlet

Innsamlet

Endring

Endring

Organisasjon

2012

2011

2012

2011

kroner

prosent

SOS Barnebyer

1

1

438 704

436 658

2 046

0,47

PLAN Norge

2

2

332 150

326 083

6 067

1,86

Kreftforeningen

3

4

293 380

263 474

29 906

11,35

Den Norske Kirke

4

3

283 000

287 000

-4 000

-1,39

Norsk Luftambulanse

5

7

235 381

216 681

18 700

8,63

Redd Barna

6

5

231 092

254 144

-23 052

-9,07

Frelsesarmeen

7

6

215 271

237 800

-22 529

-9,47

Leger uten Grenser

8

10

187 776

171 655

16 121

9,39

Kirkens Nødhjelp

9

9

139 794

171 887

-32 093

-18,67

Norges Røde Kors

10

8

132 114

200 627

-68 513

-34,15

2 488 662

2 566 009

-77 347

 

Kilder:

Vi henter tall fra posten ”Innsamlede midler” i regnskap fra Innsamlingskontrollen (IK). For organisasjoner som ikke er medlem i IK har vi bedt om innrapportering på like vilkår. Redaksjonen tar forbehold om trykkfeil og eventuelle feilrapporteringer fra organisasjonene.

Legg igjen kommentar