SMS-donasjon øker og prisen synker

Mobil stadig mer lønnsomt til innsamling – sms-innsamling øker sterkt.

I oktober 2008 startet Stiftelsen Soria Moria prosessen med å åpne for sms-innsamling i Norge. Det tok to år med hardt arbeid før operatørene åpnet for muligheten. Kostnadene ble da redusert fra 40% til dagens nivå. Historikken finner du her 

SMS-innsamling har utviklet seg til å bli en av de mest kostnadseffektive innsamlingsformene. Vi har fått signaler om at takstene skal reduseres ytterligere i kommende år. Stiftelsen Soria Moria velger å benytte ventetiden fornuftig og har forhandlet frem en god avtale med Link Mobility for organisasjoner som deltar i vårt nettverk. Avtalen omfatter oppsett og drift av egen SMS-donasjonsløsning.

Ingen provisjon og datafangst er inkludert

Legg spesielt merke til at Link ikke tar prosentvis cut av innsamlet beløp, men en fast transaksjonskostnad på kun fire kroner. Prisen omfatter også datafangst: Link henter ut nummeroppslag med navn og adresse på giver der informasjonen er tilgjengelig. Data blir tilsendt organisasjonen pr. e-post.

Mange leverandører er flinke til både pakketering og prising, men vi mener dette er et godt og meget konkurransedyktig tilbud. Link er en tung aktør med leveringsdyktighet og har så langt samlet inn ca 27 millioner kroner via SMS for norske organisasjoner.

Nøkkeltall for SMS-løsning

  • Etablering nettverksdeltaker: Kr. 4000,- (ikke deltaker Kr. 7000,-)
  • Drift pr. måned nettverksdeltaker: Kr. 400,- (ikke deltaker Kr. 700,-)
  • Transaksjonskostnad per donasjon til LINK Kr. 4,-.
  • Pris pr. SMS: Kr. 0,35 (gjelder 0-takserte sms)
  • Priser er eks MVA.
Les produktark for ytterligere informasjon:

Dersom du ønsker å bestille løsningen, eller konvertere fra eksisterende løsning kan Link sette opp ny løsning på en dag. Du kan med andre ord få på plass organisasjonens juleinnsamling i løpet få timer. Eller du kan starte 2014 med nytt innsamlingsverktøy.

Er det egentlig noe å vente på?

Legg igjen kommentar