Status på Norges nasjonale nettportal for frivillighet – bidra.no

Først vil vi takke hver og en vi har vært i kontakt med for en fantastisk respons, støtte og velvilje så langt. Uten den flotte resonnansen fra frivilligheten, intet bidra.no. Det er givende og verdifullt å jobbe i fellesskap for å få til et prosjekt som har så stor betydning for samfunnet. Men, det er også krevende. En nasjonal nettportal for frivillighet krever solid finansiering og riktig bemanning. Lanseringen av bidra har dessverre vært forsinket flere ganger. Det er vi de første til å beklage. Stiftelsen arbeidet mot en lansering og hadde en pilot klar. Vi klarte ikke å innfri slik vi lovte og vil beklage overfor alle som har heiet på oss, alle som ventet (og venter!) på lanseringen.

Et vanskelig år

Det har vært en meget krevende periode siden mai 2013. Styret i Stiftelsen bidra.no besto av tre medlemmer frem til primo mai. Da oppdaget styreleder forhold som utløste umiddelbar handleplikt. Undertegnede, som er styreleder, ble tvunget til å skifte ut resten av det daværende styret samt be Stiftelsestilsynet om å opprette tilsynssak av stiftelsen. I ettertid innser vi at dersom man hadde innhentet grundigere referanser ville ingen av de to fratrådte styremedlemmene fått posisjon verken i styret eller operasjonelt i stiftelsen.

Dagens styre består av Jan Olav Ryfetten og Tor Arne Håve. Det arbeides med å utvide og styrke styret.

Informasjonstørke eller innflyging under radaren?

Mange har etterlyst informasjon rundt status på bidra.no. Vi valgte å legge lokk på saken inntil rapporten fra Stiftelsestilsynet var klar. I slike saker er det viktig at organer som er uavhengige kan granske og trekke konklusjoner. Stiftelsestilsynet oversendte sin rapport i midten av november. Ingen av dagens styremedlemmer har opptrådt klanderverdig.

Vi er klare for veien videre

Det er mange som heier oss frem, og det er store forventninger knyttet til lanseringen av et fantastisk verktøy for alle. Styret har jobbet for en lansering før jul, men ser at dette ikke er mulig uten å gå på akkord med våre grunnverdier og forutsetninger.

For mer utfyllende informasjon kan det tas kontakt med styreleder Jan Olav Ryfetten.

 

Legg igjen kommentar