Takk for innsatsen til Bjørn Pettersen

Etter tre års flott innsats sier Bjørn takk for seg som redaktør av Ideelt Sett og vi i Soria Moria takker for en fin tid sammen.

Bjørn tiltrådte i mars 2010 som redaktør nummer tre i rekken etter Gunnar Swensen og Knut Bjarne Nordhaug. Stafettpinnen skal leveres videre til ny redaktør som ønsker å bidra til enda mer kunnskapsdeling, informasjon og debatt i ideell sektor og sivilsamfunn.

Bjørn har i sin tid befestet posisjonen til Ideelt Sett i frivillig sektor og gjort seg bemerket som en nysgjerrig og uredd redaktør. I Bjørns redaktørperiode har Ideelt Sett oppnådd en god vekst gjennom kunnskapsdeling, informasjon, nyhetsformidling og ikke minst evnen til å skape debatt og stille spørsmål. Bjørn har bidratt til å bygge en god kultur som skal bringes videre.

Ideelt Sett har ikke utkommet siden mars i år. Årsaken er at alle ressurser i regi av Stiftelsen Soria Moria har vært rettet inn mot bidra.no. Vi har som målsetting å utgi Ideelt Sett med samme frekvens som tidligere. Konstituert redaktør er Jan Olav Ryfetten.

Vi er i dialog med aktuelle kandidater, og leter etter den rette til å fylle redaktørstolen. Dersom du mener at det er deg, sender du en e-post og forteller hvorfor. Kjenner du noen som kan være aktuelle? Gi dem et hint!

Mer informasjon om Ideelt Sett finner du her

 

 

 

Legg igjen kommentar