Seminar om sponsoravtaler og samarbeid med næringslivet

Stadig fler organisasjoner etterspør kunnskap som omhandler sponsing og samarbeid med næringslivet. Enkelte organisasjoner lykkes godt med partnere og avtaleverk, andre ikke. Stiftelsen Soria Moria ønsker å bidra til kompetanseheving på dette området og har sammen med Deloitte satt sammen et innholdsrikt halvdagsseminar beregnet på deg som arbeider med næringslivet eller som planlegger å gjøre det.

Tid:

Torsdag 28. februar klokken 09.00 – 13.00. Frokosten står på bordet fra 08.30.

Sted:

Forstanderskapssalen hos DNB, Øvre Slottsgt. 3 i Oslo

Påmelding innen 25. februar:

Send SM SPONSOR <navn, e-post, organisasjon> til 2377

(eller send e-post til berg@somo.no)

Pris:

Kr. 990,- for betalende deltakere i nettverket til Stiftelsen Soria Moria. Andre kr. 1490,-.

Agenda:

09.00    Velkommen

09.05    Innledning med Dag Arne Kristensen, divisjonsdirektør samfunnskontakt i DNB. Tanker om samarbeid med ideelle organisasjoner. Hvordan og hvorfor.

09.25     Casepresentasjoner fra ideell sektor:

- Ragnhild Øien Toyomasu, PLAN-Norge, ”Raise your hand”-kampanjen med BIK BOK

- Øystein Edvin Berg, tidligere Naturvernforbundet: ”Erfaringer fra oppbygging av bedriftssamarbeid i en miljøorganisasjon”

- Jan Olav Ryfetten, bidra.no: ”Ting tar tid, men ALT er mulig!” om veien mot å få inn fem-seks store samarbeidspartnere til bidra.no

10.15     Pause

10.30    Viktig: Gjør ting riktig!

Innledninger fra Deloitte: Joakim Marstrander, Lars Erik Nordborg, Knut Olav Skarvang

-        Organisering og deltakelse i sponsornettverk

-        Forretningsreiser med sponsoropplevelser

-        Utforming av sponsorkontrakter

-        Sponsorkontrakter og mva

(med kaffe/te pause ca 11.30)

Vi legger opp til mulighet for spørsmål og avklaringer underveis. Seminaret er seinest ferdig kl 13.00.

 

Detaljert agenda fra Deloitte:

Organisering og deltakelse i sponsornettverk

 • Deloitte som nettverk
 • Deloittes deltakelse i nettverk
 • Hvordan lykkes i sponsornettverk
 • Spørsmål

Forretningsreiser med sponsoropplevelser

 • Utfordringer
 • Rettslig utgangspunkt sktl § 6-1
 • Grensen for fradragsrett
 • Grensen for fordelsbeskatning – rimelige velferdstiltak
 • Faglig innhold
 • Oppsummering
 • Spørsmål

Utforming og sponsorkontrakter

 • Hovedregel om fradrag sktl § 6-1
 • Hovedelementer i en sponsorkontrakt
 • Praktiseringen av en
 • Skagendommen Rt 2012 side 744
 • Skattemyndighetens syn
 • Utforming av sponsorkontrakt
 • Spørsmål

 Sponsorkontrakter og mva

 • Utgangspunkt
 • Merverdiavgiftspliktige ytelser
 • Merverdiavgiftsfritak
 • Forholdet mellom mva og skatt i sponsorkontrakter
 • Skagendommen Rt 2012 side 744
 • Spørsmål

 

 

Legg igjen kommentar