Inntekter fra fadder- og fastgiveravtaler opp 3% fra 2010 til 2011

For tredje år på rad utgir Deloitte sin rapport om inntektsbildet fra norske fadder- og fastgiveravtaler.

Samlet oppgir organisasjonene at de i 2011 hadde 685.855 fadder-/fastgiveravtaler, mens antallet i 2010 var 671.756. Dette utgjør en økning på 2 %. Videre oppgir organisasjonene at inntekter fra faddere/fastgivere var 1.313 MNOK i 2011 mot 1.272 MNOK i 2010, en økning på 3%.

Dette har samlet resultert i at hver giver i snitt gir 1 % mer i 2011 enn de gjorde i 2010. Gjennomsnittlig inntekt fra faddere/fastgivere økte fra 1.894 kroner i 2010 til 1.914 kroner i 2011. Undersøkelsen viser at det er organisasjoner som retter seg mot barn som har flest antall faddere og fastgivere og også høyest inntekter fra disse. Det samme resultatet så man også i de to foregående undersøkelsene.

Last ned og les hele rapporten

Legg igjen kommentar