Kjære innsamlingsvenn!

I 2012 har Stiftelsen Soria Moria (SSM) allokert store deler av stiftelsens ressurser til oppstart og utvikling av bidra.no. Det har først og fremst sammenheng med at visjonen og ideen om bidra.no ble skapt og initiert i regi av SSM i første fase. Bidra.no er en innsamlings- og koordineringsplattform for gode gjerninger som kan benyttes av alle ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Verktøyet utvikles av tyske betterplace.org og verdens største mobilselskap, Vodafone, og inneholder teknologi som representerer ”state of the art”. Det er nå 7 personer tilknyttet bidra.no. SSM vil igjen fokusere på aktuelle og viktige saker for organisasjonene i 2013.

Vi brenner for kunnskapsdeling og kompetanseheving og her følger noen stikkord for aktiviteter i regi av SSM første kvartal.

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver blir en viktig inntektskilde i årene som kommer. Den planlagte testamentkampanjen er utsatt flere ganger, men vi lanserer våren 2013 i samarbeid med bidra.no. Det skyldes i hovedsak distribusjon: Organisasjonene sparer mange penger når logistikken til bidra.no kan benyttes som kanal ut til folket.

Fundlab 2013

18 – 20. januar samler vi nerder, programmerere, kommunikatører, designere og andre interesserte til en 3-dagers dugnad der vi utvikler og finner ut hvordan morgendagens innsamlingsløsninger ser ut. Eventet heter ”Fundlab 2013” og har pr. 1. januar samlet over 50 påmeldte deltakere. Vi ser frem til å dele resultatene fra samlingen med deg. Meld deg gjerne på samlingen her.

Effektiv markedsføring på e-post

24. januar gjennomfører vi frokostseminar om effektiv markedsføring på e-post.

Bli en bedre digital fundraiser

31. januar inviterer vi sammen med Bring Dialog til heldagskurs for deg som vil bli en racer på digital fundraising.

Hvordan du skriver sponsoravtaler

I løpet av februar gjennomfører vi halvdagskurs i samarbeid med Deloitte om hvordan du skriver sponsor- og samarbeidsavtaler med næringslivet. Dette er krevende håndverk. Skagenfondene fikk oppleve at terminologien er viktig da de tapte saken mot Skatt Vest i retten. Deloitte var prosessfullmektig for Skagenfondene og kjenner problemstillingen godt. Invitasjon kommer snart gjennom Ideelt Sett.

Mobil som innsamlings- og responskanal

I 2010 løste Stiftelsen Soria Moria oppdraget vi fikk av organisasjonene om å åpne for innsamling via sms. Stadig flere benytter mobil som innsamlings- og responskanal og vi vil arbeide for en reduksjon i takseringen til operatørene. Målsettingen er at vi skal komme ned på samme nivå som svenskene, tilnærmet selvkost. Det vil bli gjennomført et frokostseminar om mobile muligheter i løpet av første kvartal der vi legger frem ferskvare i form av siste nytt fra mobilfronten.

Arbeid med store gaver og stiftelser

Vi planlegger et seminar om hvordan du bør forholde deg til de økte gaveutdelingene fra norske stiftelser. Hvordan skrive en god søknad, og til hvilken stiftelse? Mer informasjon følger gjennom Ideelt Sett.

Mer informasjon om de enkelte aktiviteter finner du på våre nettsideer, www.somo.no.

Vi ser frem til et fruktbart samarbeid også i 2013. Har du ønsker om temaer vi skal ta opp, seminarer du føler behov for, eller andre ting hører vi gjerne fra deg.

Vennlig hilsen staben i Stiftelsen Soria Moria

 

 

 

Legg igjen kommentar