Endelig: Nasjonal innsamlingsportal har fått navn!

Den høytidelige trekningen fant sted fredag 20. april og både navn og konsept ble lansert på Gulltaggen i går, tirsdag 24. april.

Stiftelsen Givende har nå vært igjennom bearbeidelsen av navn etter påskekonkurransen på Finn.no. Det har blitt sparret med en rekke fagpersoner i forhold til en innholdsmessig og språklig avklaring. Norsk Språkråd er konsultert.

Av totalt 1700 innsendte bidrag var det fire personer som hadde foreslått vinnernavnet og det ble gjennomført en trekning.

Navnet er:  bidra.no

Resonnement og tanker bak valget:

  • bidra.no et svært dekkende begrep for å gi tid, kompetanse og penger
  • Det er både infinitiv og bydeform
  • Det er fortsatt et verb (noe som vi synes en prioritert ordklasse i denne sammenhengen) , ikke beskrivelse av en tilstand eller betegnelse, som betyr at det signaliserer aktivitet
  • Det er lydrett – få misforståelser når det skal skrives
  • Det er et lett ord (i Språkrådets øyne)
  • Det har ingen negative konnotasjoner knyttet til seg – ref. avklaring med Språkrådet
  • Det er et nøytralt ord, som betyr at vi kan skape meningsinnhold og har spennvidde for å kunne bygge vårt brand og stimulere til storytelling
  • Det er et svært vanlig ord og Språkrådet mener at alle skolebarn fra en viss alder og oppover forstår hva det betyr. Det vil si at hele det digitale brukeruniverset i Norge (12+/ 3.5 millioner) forstår det
  • Det har ingen rare, kjente assosiasjoner på et annet språk
  • Det er lett å anvende i hele Skandinavia

Den heldige vinneren som stikker av med en iPad og 10 000 kroner til sin hjertesak heter Inish Næss, Eidsvågneset.

Andreplassen gikk til Bente H. Fiskerstrand fra Fiskarstrand.

Ideelt Sett gratulerer både vinnere og Stiftelsen Givende!

3 Kommentarer til Endelig: Nasjonal innsamlingsportal har fått navn!

Legg igjen kommentar