Holdningskampanje for å øke omfanget av testamentariske gaver

Fredag 20. april fra 09.00 til 11.00 gjennomfører Stiftelsen Soria Moria felles møte for organisasjoner som ønsker å delta i en felles holdningskampanje for testamentariske gaver. Om lag 50 organisasjoner har deltatt i prosessen tidligere.

Møtet er primært for organisasjoner som deltar i Stiftelsen Soria Morias nettverk. Andre kan delta etter nærmere avtale.

Dette er et bredt informasjonsmøte hvor vi vil ta opp hva som skal være innholdet i arbeidet med testamentariske gaver. Arbeidsgruppen vil bestå av 6-7 personer og vil fungere som en slags ”styringsgruppe” for arbeidet etter dette, men vi ønsker at flest mulig organisasjoner skal være med på hele prosjektet og støtte opp under det. Møtet fredag vil forhåpentligvis gi oss en bedre følelse av hva som konkret etterspørres fra de enkelte organisasjonene.

Vi har tenkt et tredelt løp, men vektleggingen av ulike deler vil avhenge av tilbakemeldinger fredag (og økonomi): Informasjons- og mediarettet arbeid for å flere til å opprette testamente. Kunnskapsoppbygging i organisasjonene. Skape arenaer for mer kunnskap om hvordan opprette et testamente, informasjonsmøter for eksempel i samarbeid med Seniorsaken etc.

Agenda:

  • Velkommen, historikk, oppsummering av arbeid så langt og status.
  • Hva skjer i Sverige og Danmark? Inntrykk fra møte med FRII 29. mars.
  • Hva ser Soria Moria for seg at prosjektet skal inneholde? Budsjett, etc.
  • Synspunkter fra organisasjonene, hva ønsker dere å få ut av dette?
  • Aktuelle samarbeidspartnere.
  • Tidsplan for fremdrift.

Sjekk også sak i Ideelt Sett nr. 10/12

Sett av tiden!
Meld deg på til berg@somo.no

Møtet finner sted i Øvre Slottsgate 3, Oslo, lokalene til DNB.

Vel møtt!

Legg igjen kommentar