Journalistikk og kommunikasjon for organisasjoner

Jan & Pål

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag har store kommunikasjonsutfordringer med å nå ut til medlemmer, støttespillere og samfunnet for øvrig med et klart budskap i god språkdrakt. Dårlig språk kan svekke tilliten og ødelegge mulighetene til å nå frem med det man har på hjertet.    

Hovedprinsipper fra journalistikken

Ved å ta i bruk hovedprinsippene i journalistikken, være bevisst hvilke kanaler teksten produseres for, er mulighetene betydelig større for å oppnå ønsket opplevelse og forståelse hos målgruppen organisasjonen henvender seg til.    

Stiftelsen Soria Moria tilbyr grunnkurs i skriving (modul 1) i Frivillighetens Hus, Hambros Plass 5, tirsdag 27. april kl 10.00 – 15.00.    

Kurset som er en blanding av teori og praksis og omfatter skriveprosess, skrivemodeller og språk. Hva gjør en sak til en nyhet? Hvordan formulerer du en nyhet?  Skal nyheten skrives på forskjellige måter til ulike medier, for eksempel magasin, avis, nyhetsbrev, pressemelding og nettsted?    

Kursets instruktører, Jan Vincens Steen og Pål Stensaas representerer mangeårig erfaring fra medieundervisning i alle skoleslag, og erfaring fra redaksjonell ledelse i en rekke aviser.  

Pål Stensaas driver PS Consult. Han er journalist og tidligere redaktør i mange norske aviser, bl.a. Tromsø og Aftenposten, samt kommunikasjonssjef i Norske Skog i ti år.
Jan Vincens Steen eier steenmedia.no. Han var tidligere leder for Avis i Skolen i Norge og brukes som forfatter, innleder og kursholder i flere land. 

Å bli forstått er en luksus!
”Ralph Waldo Emerson”

Pris kr. 1200,-  

Påmelding til post@frivillighuset.no   

Maksimum 15 deltakere

Legg igjen kommentar