Holdningskampanje om testamentariske gaver

Stiftelsen Soria Moria tar et steg videre med felles holdningskampanje om testamentariske gaver. Arbeidet har ligget på vent gjennom  deler av 2011. Etableringen av en ny innsamlingsarena i samarbeid med bla. Finn.no krevde store ressurser av oss, samtidig som vi vurderte det som lite hensiktsmessig å betale for kostnadskrevende spredning av budskap når nye møteplasser er innen rekkevidde. Vi tror mer på spredning gjennom samarbeidspartnere som taler vår sak og redaksjonell omtale enn på betalte annonser, men aller helst i en kombinasjon.
Nå planlegger vi etiske retningslinjer for arbeid med testamentariske gaver, interne forberedelser og prosesser i organisasjonene. Utkast til kampanje er ferdig.

Nesten 50 organisasjoner ønsket å stille seg bak kampanjen

Øystein Edvin Berg, vår nye medarbeider, blir prosjektleder videre. Arbeidsgruppen er delvis reaktivert, nye folk er kommet til og SSM ønsker i første omgang organisasjoner som deltar i vårt nettverk velkommen med til et felles løft for å styrke kunnskap om- og satsing på testamentariske gaver. Det blir kalt inn til felles møte med alle organisasjonene i løpet av april. Arbeidsgruppen møtes før dette. Det er allerede gjennomført et møte med Apeland Informasjon der vi hentet frem sekstanten, målte solhøyden og satte ny kurs.

Målsetting for kampanjen: 5+5+5

  • Vi vil øke andelen testamentariske gaver tilbakeført til samfunnet via ideelle organisasjoner.
  • Vi ønsker å endre holdningen til å skrive testamente fra et ”dødsvalg” til et ”livsvalg”.
  • Om 5 år skal 5% av alle nordmenn ha valgt å donere 5% av sine aktive midler til ideelle organisasjoner.

Mer informasjon om testamentkampanjen kommer snart, følg med!

1 Kommentar til Holdningskampanje om testamentariske gaver

  • Dette er et godt tiltak. For egen del har jeg kommet til at jeg på samme måte som jeg har gitt en relativt fast prosent til misjon og humanitære formål av min inntekt hele livet, vil gi en andel av det jeg etterlater meg til beste for andre enn mine barn og barnebarn…

Legg igjen kommentar