Ny arena for innsamling - Informasjonsmøte med Stiftelsen Givende

I forbindelse med etablering av ny stiftelse og ny arena for innsamling i Norge ønsker initiativtakerne å invitere organisasjoner til informasjonsmøte for å bygge trygghet gjennom åpenhet og informasjon. Mer i artikkel fra Ideelt Sett 41/11

Tid: onsdag 9. november 2011, 13.00 – 15.00

Sted: Frivillighetens Hus C. J. Hambros Plass 5, Oslo

Agenda:

  • Historikk
  • Presentasjon av Stiftelsen Givende og initiativtakere
  • Samarbeidspartnere
  • Hva vil vi gjøre og hvorfor gjør vi det?
  • Videre fremdrift
  • Eventuelt

Sett av tiden, mer informasjon legges ut senere.

Initiativtakerne til satsingen ønsker å si følgende om samarbeid og forventinger:

Stiftelsen Givende har en dialog med Finn.no om utvikling av en ny arena for innsamling i Norge. Flere organisasjoner/aktører har blitt spurt om råd underveis, og Finn.no har gjennomført et eget møte med organisasjoner. Forventningene fra organisasjonenes side er meget store siden Finn.no deltar. Vi ønsker derfor å nyansere disse forventningene en smule. At Finn.no vil bli en av trafikkanalene til vår nye satsing er ikke synonymt med at givergleden øker. Skal den nye arenaen bli en suksess, er det ikke nok at formålet eller prosjektet presenteres på en lettfattelig måte. Vi vil bygge opp motivasjonen slik at formål/organisasjoner bidrar aktivt i den nye satsingen.

Sosiale medier, egne blogger og nettsider må tas i bruk for å skape blest rundt eget formål eller prosjekt. Stiftelsen Givende er i kontinuerlig dialog med andre samarbeidspartnere som kan bidra med synlighet, nye og etablerte kanaler og logistikk. Satsingen vi legger opp til blir omfattende og Finn.no er et viktig element i denne helheten, uten at alt skal avhenge av dem.

Påmelding kun for organisasjoner til post@frivillighuset.no (kun en deltaker pr. organisasjon grunnet plass)

Legg igjen kommentar