Ny arena for innsamling

Ny stiftelse ser dagens lys etter positive signaler fra sentrale aktører i frivilligheten og dens støttespillere.

Vi ønsker å orientere om etablering av en ny arena som skal tilgodese frivilligheten i Norge. Konseptet vil bestå av å gi og motta penger, tid og kompetanse – til aktiviteter innenfor og utenfor landets grenser. Vi vil benytte funksjonalitet som brukes av kjente, internasjonale nettsteder som arbeider med tilrettelegging av frivillighet og innsamling av midler. Dette vil bli tilpasset den norske virkeligheten.Bakgrunn og historie

Miljøet rundt Stiftelsen Soria Moria (SSM) har arbeidet lenge med tanken om en ny, felles arena for innsamling. Høsten 2010 ble det innledet dialog med KLP og etter hvert inngått en avtale om finansiering av et forprosjekt. Dette ble gjennomført i perioden januar – mai i år og omfattet bl.a. et innovasjonspanel med ca. 20 deltakere, der halvparten kom fra organisasjonene og resten fra tilhørende miljøer. Det ble foretatt mye kartlegging av tilsvarende miljøer i Europa, og vi hentet hjem det beste fra mange av disse.

Sjekkpunkter fra frivilligheten

Vi har presentert satsingen for rundt 15 organisasjoner som har vært sparringspartnere, der halvparten består av de største/mest kjente. Det har kommet meget positive signaler fra samtlige. Det nye innsamlingsverktøyet kan brukes av alle organisasjoner, store som små, og vil være et viktig og verdifullt supplement til andre giverformer.

Støttespillere for frivilligheten

Vi har i prosessen fram til nå benyttet oss av en rekke andre støttespillere til frivilligheten fra næringslivet, som har og ønsker en sterk forankring av sitt samfunnsansvar, som nå muliggjør at prosjektet kan gå igjennom de nødvendige steg for å kunne bli fullt ut realisert. Dette er noe som man vil orientere nærmere om på et senere tidspunkt.

Stiftelsen Givende

Den nye satsingen skal eies og drives av Stiftelsen Givende. Det forutsettes at arbeidet til stiftelsen skal representere bredden innenfor de frivillige organisasjonene. Prosjektet skal ledes av stiftelsens styringsgruppe.

Hvorfor gjør vi det?

Vi i Stiftelsen Soria Moria lever av- og for deling og samhandling. Ved å dele kunnskap og informasjon kan vi spille hverandre gode. Vi vil benytte vår posisjon til å skape en ny arena som skal være åpen for alle organisasjoner og formål. En arena for å øke og forsterke givergleden til folk flest og dermed styrke frivilligheten.

Timingen er perfekt for å bygge en arena for samhandling rundt innsamling og en markedsplass for ”godhet” på givernes premisser, et sted der giverne selv kan utløse og styrke gode krefter. Vi har benyttet både forprosjektet og tiden etter til å reise en del, vi har møtt- og kartlagt noen av de fremste utviklings- og innsamlingsmiljøene. Vi har sett på samfunnsutvikling og trender. Nå har vi vurdert flere tekniske plattformer, samtidig som vi vet mye om teknologi. Snart skal teorien omsettes i praksis.

Skeptisk?

Erfaringer fra andre land viser at en sunn skepsis etter hvert går over til aktiv samhandling.

Vi føler oss trygge, og gleder oss til å dele mer informasjon når vi har kommet videre.

Legg igjen kommentar