TV-aksjonen – en måned før!

Ideelt Sett har besøkt Norsk Folkehjelp en måned før TV-aksjonen for å sjekke stemningen og finne hva som egentlig skjer forut for et så stort arrangement. Hva tenker man om muligheten til å være med på en slik nasjonal mobilisering etter 16 år siden sist gang, på profileringsmulighetene og mulighetene for å få leads som kan gi faste givere med godt arbeid? Er givere på selve dagene egentlig leads? Hvordan er samarbeidet og hvordan påvirker det organisasjonen å gjennomføre TV-aksjonen? Hva skjer, egentlig.Ideelt Sett stakk innom Folkehjelpa i Storgata en tilfeldig tirsdag i september, omtrent en måned før aksjonsdagen23. oktober. Vi ønsket å lodde stemningen og snakke litt om hvilke muligheter og utfordringer en TV-aksjon gir innsamlings- og markedsarbeidet.

God stemning

Årets TV-aksjon har som motto: ”Vi rydder for livet” og innsamlede midler skal gå til arbeidet med å fjerne miner og klasebomber. Norsk Folkehjelp driver arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt er det asyl- og integrering og hjelpekorpsenes redningsarbeid som er størst, internasjonalt er langsiktig utviklingsarbeid og minearbeidet størst.

Ansatte fra alle avdelingene gikk med aksjonsjakken påtrykt «Minerydder» på ryggen, og vi fant en god draiv i organisasjonen, bra stemning og store forventinger.

Business as usual også

Litt avhengig av hvordan man regner (selvsagt), ser det ut til at nær 40% av kostnadene går til fjerning av miner og klasebomber. Det betyr at inntektene fra årets TV-aksjon vil gi betydelige bidrag til 40% av Folkehjelpas arbeid. Den øvrige virksomheten må på finansieres gjennom annet, vi hadde nær sagt ordinært inntektsarbeid.

Markedssjef Marianne Hagelund bekrefter at det er utfordrende at ikke alt inntektsarbeidet kan konsentreres om TV-aksjonen. Inntekter innsamlet til minerydding kan ikke brukes til andre deler av Norsk Folkehjelps virksomhet. Inntekter fra TV-aksjonen vil som kjent bli ”Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner” som det så vakkert heter.

Organisering av TV-aksjonen

NRK er en helt sentral aktør i TV-aksjonen, både gjennom tildeling av aksjonene til de ulike organisasjonene, og gjennom forarbeid med produksjoner og selve sendingen. Det er lagt en mal for hvordan innsamlingen organiseres og gjennomføres, og det er en salig blanding av bred frivillig innsats landet rundt, fra ansatte i kortere prosjektstillinger og til 15(?) heltidsansatte i TV-aksjonssekretariatet. Frivillig engasjement er viktig, men desto nærmere Marienlyst man kommer, desto fastere struktur/organisering, økte kostnader og fravær av frivillighet.

De som utgjør selve TV-aksjonsgjengen er delvis selvrekrutterende og der man ofte rykker opp til høyere stilling og ansvar i neste runde. Ideelt Sett kjenner til at det er ulikt syn blant organisasjonene som blir tildelt NRK TV-aksjonen med hensyn til om TV-aksjonene burde være en fast stab som stadig blir mer effektive og proffe på det de gjør, eller om nettopp en løsere organisering gjør det hele mer fleksibelt og lettere å tilpasse organisasjonenes stil og egenart.

Kunnskapsoverføring

Utfordringen med stor grad av selvstendighet for dem som kjører selve prosessen med aksjonen og organisasjonen for øvrig vil være utfordrende. På den annen side vil det å kjøre en større del av prosessen i eget hus og av egen organisasjon er krevende for det øvrige løpende arbeidet.  Vi spurte markedssjef Marianne Hagelund hvordan de sikrer at det skjer en kunnskapsoverføring til hele markedsavdelingen i denne perioden

-Organisasjon har en egen styringsgruppe hvor folk som jobber med miner, kommunikasjon og marked er representert sammen med TV-aksjonslederen. TV-aksjonen er organisert fysisk i samme hus og det er lett og møtes. I tillegg er det formalisert ukentlig oppdateringer

- Kunnskapsoverføringen har vært begge veier – bilder, historier, eksemplene som benyttes for å illustrere minearbeidet og alle fakta kommer fra NF slik at de er kvalitetssikret. Den dokumentasjon i form av bilder, film og historier tar Folkehjelpa med seg videre.

- Det lokale engasjementet og læringen der er god. Medlemmene våre er veldig engasjerte og bidrar mye landet rundt. Ansatte holder også foredrag og bidrar til å mobilisere . Lærerikt, positivt og morsomt er stikkord for oss! Engasjementet vil vi jobbe for å bruke videre.

Fra face-to-face til faste givere

De store inntektene i TV-aksjonen kommer fra de én million dørene som blir banket på i løpet av to timer og møtet med folk direkte: En kjent innsamling med mye oppmerksomhet og stor legitimitet. Utfordringen er å løfte engangsgiver over til bli faste givere. Vi er interessert i hvilken strategi folkehjelpa har lagt opp i etterkant av TV-aksjonen.

Vi antar at det både handler om kommunikasjon og innsamlingsfaglige virkemidler. Hvordan kommer dere til å bruke anledningen nå og framover?

- Årets tema for TV-aksjonen er veldig konkret. Norsk Folkehjelp er i tillegg den eneste organisasjonen i Norge som rydder miner og klasebomber. Dette temaet er derfor naturlig å spille videre på – også fordi det gir konkrete resultater som er enkle å kommunisere til giverne.

- Den massive oppmerksomheten som TVA medfører betyr mye for en organisasjon som Norsk Folkehjelp som tradisjonelt opererer med begrensede midler til å generere inntekter. For Norsk Folkehjelp sine eksisterende givere skal det ikke herske noen tvil om at vi har hatt TV-aksjonen, og at vi ønsker at de blir med oss videre.

- Siden de fleste gir sitt bidrag rett i innsamlingsbøssen har vi ikke et navn som vi kan følge opp. Derfor velger vi andre mulige kanaler å invitere dem til å bli med oss videre som faste givere. For å være kostnadseffektive snevrer vi inn målgruppen hvilket gjør at vi forhåpentligvis møter dem i flere kanaler.

- Det er 17 år siden sist vi hadde TV-aksjonen og vi har derfor ingen fersk erfaring av å videreføre oppmerksomheten. Andre organisasjoner har vært sjenerøse og delt av sine erfaringer, og det har vi satt pris på. Vi gleder oss og er samtidig ydmyke og litt spente ovenfor oppgaven.

Muligheter og utfordringer, men først og fremst penger

TV-aksjonen betyr altså både muligheter og utfordringer for den organisasjonen som er så heldige å få den. Men, det gir også penger.  Hvor mye? Det var ikke mulig å lokke fram en målsetting mens jeg var der. Så vi får se i dagene etter 23. oktober.

Legg igjen kommentar