Ny masteroppgave om CRM (kjøpsutløste donasjoner) med interessante funn

Kristian Vodde

- Goddag, mitt navn er Kristian Vodde. Jeg vil gjerne vite mer om kjøpsutløste donasjoner, kan dere hjelpe meg?

Slik presenterte han seg for et par år siden, studenten som fikk i stand seminaret om kjøpsutløste donasjoner i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Stiftelsen Soria Moria. Han og oppgavepartner May Lin er nå ferdig med sin masteroppgave om nettopp kjøpsutløste donasjoner (CRM) og deler den med alle Ideelt Sett sine lesere.


Kort om oppgaven

 • En oppsummering av CRM studier foretatt i Norge og utlandet.
 • En undersøkelse hvor totalt 172 Norske og 152 Franske forbrukere ble fordelt på 3 forskjellige spørreundersøkelser (en for hver pris strategy) med formål om å avdekke effekten av kultur og prising i CRM-kampanjer blant forbrukere.
 • Det ble ikke gjort funn som tilsier at segregert pris (en pris for produktet og en separat pris for donasjonen) utgjorde en forskjell blant forbrukere.
 • Nordmenn var totalt sett mer positivt innstilt mot CRM kampanjer enn franskmenn. Vi tilegner dette funnet til aspekter av norsk kultur og da spesielt at Norge scorer lavt i følgende hofstede dimensjoner: Masculinity , Uncertainty Avoidance, Power Distance, (Hofstede.org).
 • Respondenter som hadde et inntrykk av at kampanjen ble gjort for bedriftens egen vinning, var fortsatt generelt positivt innstilt til kampanjen. Dette kan indikere at selv om kampanjen utad blir sett på som ett forsøk på å øke salget, allikevel virker appellerende for kunden.
 • Nordmenn stiller seg generelt mer positive til CRM enn franskmenn.
 • Ingen av de forskjellig «price frames» utgjorde noen forskjell i konsumer respons – noe som kan tyde på at konsolidert pris (en pris for både produktet og saken som blir støttet) kan være den greieste formen for prising
 • Studien viser også at konsumere som mente at firmaene gjorde dette for egen vinning, fortsatt stilte seg positive til CRM kampanjen.

Her finner du oppgaven i PDF-format (Stor fil med mange sider – vær tålmodig!)

Vil du vite mer om masteroppgaven, funnene eller kanskje tilby Kristian en jobb?

 • Kristian Bergsmark Vodde, 27 år
 • Bachelor of Business fra Auckland university of Technology, University of Maastricht og Handelshøyskolen BI, Oslo.
 • Master of Science in International Marketing and Management fra Handelshøyskolen BI,Oslo.
 • Masteroppgave: The Influence of Culture and Pricing Frameworks on Consumer Response to Cause-Related Marketing: A Cross-Cultural Study between Norway and France.

kristian.vodde@gmail.com

May Lin

Oppgavepartner May Lin:

26 years old, from Vancouver, Canada.
Bachelor’s Degree: B.S. Business Administration with a concentration in Marketing from University of the Pacific in Stockton, CA
Master’s Degree: MSc International Marketing and Management from BI Norwegian Business School
email: maylin11@gmail.com

2 Kommentarer til Ny masteroppgave om CRM (kjøpsutløste donasjoner) med interessante funn

Legg igjen kommentar