Vel gjennomført grunnkurs i sponsing

- Seminaret bidro til å øke bevisstheten rundt vår verdi som sponsorobjekt, og faren for å selge seg for billig.

Slik oppsummerte en av deltakerne sitt utbytte av å delta på det første grunnkurset i sponsing som ble arrangert av Stiftelsen Soria Moria i juni 2011.

Sponsing er den kommunikasjonskanalen som vokser mest. Tall fra Sponsor Insight viser at Idrett får 71,5 %, kultur 19,7 % og organisasjonene 8,8 % av de 3.3 milliardene som ble brukt til dette formålet i 2010.

15 deltakere

I løpet av 2 dager fikk 15 deltakere anledning til å reflektere over egen forståelse og praksis i forhold til eksisterende og mulige framtidige sponsorsamarbeid. Deltakere var fra:

Den Norske Helsingforskomite, Dyrevernalliansen, Kirkens Bymisjon, Blindeforbundet, Handikapforbundet, Stiftelsen Livsglede for eldre, Organdonasjon, Stine Sofies Stiftelse, Sykehusklovnene, Ungdomsgruppen i Kreftforeningen, Utviklingsfondet og Voksne for Barn.

Evalueringen

Evalueringen av kurset viste at deltakerne hadde et godt faglig utbytte av opplegget.  Kombinasjonen av begrepsavklaringer, informasjon om tilgjengelige verktøy, fokus og diskusjon om holdninger til- og integrering av sponsing i egen organisasjon, fikk gode tilbakemeldinger. Ikke minst ga deltakerne uttrykk for at innleggene fra DnB NOR, KLP og Deloitte samt årets sponsorobjekt, Vålerenga Idrettsforening, ga ny, verdifull innsikt.

Grunnkurset vil bli fulgt opp av et eller flere arbeidsmøter der deltakerne får anledning til å legge fram egne utfordringer til diskusjon, og frokostmøter der ferskvare fra sponsorfronten vil bli presentert.

Sponsorskolen som selvstendig enhet

I løpet av høsten vil Soria Moria invitere organisasjoner og sponsorer til å etablere Sponsorskolen som et eget rettssubjekt, slik at både sponsorer og sponsorobjekter kan fortsette å videreutvikle kunnskap og praksis knyttet til sosiosponsing, idrett og kultur.

Mer om grunnkurset i regi av Sponsorskolen her

Legg igjen kommentar