DnB NOR: Umusikalske, smakløse eller taktløse?

La oss først og fremst understreke at vi synes Røde Kors sine mannskaper har gjort en kjempejobb i forbindelse med Utøya; redningen, bistanden og oppfølgingen. Vi har stor respekt for den enkeltes innsats og organisasjonens evne til å trå til ved behov.

Det vi imidlertid er sterkt kritiske til, er den annonsekampanjen som nå har vært kjørt av DnB NOR. På store boards med et vakkert bilde av en rose uttrykkes takk for Røde Kors’ arbeid og samtidig oppfordres til medlemskap. Hva er det for slags timing?

Kampanjen kommer nettopp i en tid da Norsk Folkehjelp var til stede på Utøya og jobbet midt i pandemien, de har jobbet i perioden etter, og er på Utøya nå og rydder opp etter katastrofen. Folkehjelpa mistet en av sine folkehjelpere i tragedien. Som om dette ikke er nok – kampanjen kommer før begravelsen.

Kampanje

Vi er opptatt av kampanjer. Vi er opptatt av at de må samkjøres og tilpasses mediebildet. Det er viktig å ”ta rommet” for å fange oppmerksomheten når den er der. Det har DnB NOR/Røde Kors åpenbart gjort teknisk riktig her. Men vi mener kampanjen oppviser usedvanlig dårlig sosial kompetanse. Det DnB NOR etter vårt syn gjør er å fremheve sin egen innsats på bekostning av andre.

Etter vår oppfatning bør man i og etter en katastrofe være spesielt varsom. Vi vil hevde at denne kampanjen fungerer som en kommersialisering av katastrofen: Røde Kors sin samarbeidspartner og pengeforvalter DnB NOR takker Røde Kors, samtidig ber de om flere medlemmer. Til alt overmål illustreres kampanjen med en rose.  Som kjent (ikke sant DnB NOR?) er rosen arbeiderbevegelsens symbol og Folkehjelpa er en del av denne bevegelsen.

Hva sier Folkehjelpa?

Kommunikasjonssjef Tor Henrik Andersen i Norsk Folkehjelp bekrefter å ha mottatt sterke reaksjoner på den kampanjen Røde Kors kjører. Han uttaler videre:

- Norsk Folkehjelp har valgt å holde en lav profil i denne vanskelige perioden som vi er i, av respekt for familiene som er direkte berørt. Folkehjelpas og våre mannskapers innsats er godt kjent blant de berørte, blant myndighetene og blant folk flest.

Skamme seg

Kommunikasjonssjefen ønsker ikke å gå videre med noen vurderinger av kampanjen utover dette. Det er etter vårt syn svært forståelig. Hadde Folkehjelpa reagert, ville det lett kunne fremstå som ”sårhet” eller bitterhet over at Røde Kors tok æren. Det ville være uverdig og vi forstår det standpunktet.

Ideelt sett står imidlertid fritt til å vurdere. Kampanjen slik den er kjørt, og i den konteksten den framstår i – står til stryk. DnB NOR/Røde Kors bør i tillegg skamme seg.

Til orientering sluttet redaktøren i Ideelt Sett som kommunikasjonssjef i Folkehjelpa i 2007.

Du finner mer informasjon om kampanjen på sidene til Clear Channel.

4 Kommentarer til DnB NOR: Umusikalske, smakløse eller taktløse?

 • Bjørn Tore Jakobsen

  Jeg kan ikke si at jeg har reagert så mye på Røde Kors vinklingen. Men jeg vil tro at det er en generell tilstrømming til flere ideelle organisasjoner fortiden, så det har sikkert vært unødvendig å utnytte denne tragedien til å øke medlemsmassen i Røde Kors

  Det jeg derimot reagerer på, er Clear Channel kobling. Husk på at dette også er reklame for dem.
  Med tanke på Glenn Becks sammenligning av AUF sin sommer leir med Hitler Jugend for noen uker siden, så reagerer jeg at Clear Channel er så flinke til å melke slike tragedier fra alle sider.

  Radiostasjonen som sender Becks radioshow, er en del av Clear Channel konsernet det også.

  I Norge har Clear Channel vært veldig flinke til å utnytte/koble seg mot ideelle organisasjoner, sport osv, og har utrolig mange kommuner som kunder.

  Samtidig så står Clear Channel for en utrolig profitt drevet konsern kultur, der Glenn Becks utspill om Utøya, bare er den siste i mange lignende eksempler, som ikke får noen konsekvenser.

 • Bjørn Pettersen

  Takk for kommentarer.
  Jeg syns det er viktig at det nå ikke blir noe negativt fokus på de frivillige som har stilt opp – enten det er folk fra hjelpekorpset, folkehjelpa, campere fra Utvika, Norske redningshunder eller andre. Også de profesjonelle som har ydt langt utover det en kan forvente i jobben, fortjener heder og ære. Alle hjelpere og støttere i denne katastrofen fortjener vår felles takk.

  Mitt ene mål/ønske med artiklen var at ledelsen i NRX/DnB/Clear Channel ved neste korsvei skal vurdere kompanjene inn i en litt bredere kontekst. Det handler ikke bare om egne medlemmer og rekruttering. Hva blir det etterlatte inntrykket av en slik kampanje? Redningsmannskapene i NRX er med rette stolte og finner takken på sin plass. Men det er altså andre som reagerer og oppfatter dette som krenkende. De trenger en også en hånd fra NRX.

  Mitt andre ønske er at vi som markedskommunikatører og infofolk skal ta lærdom og reflektere over om vi har nok kritiske røster internt i egen organisasjon, eller om vi evner å se på oss selv med andre øyne? Blir vi så «gira» når anledningen byr seg (gratis annonseplass og produksjonskostnadene dekket) at det glipper? Og hvodan motvikrer vi det?

  Vi vurderer nå om Soria Moria skal – når ting roer seg – invitere til en konferanse eller et seminar om kampanjer, kommunikasjon og krise. Vi tar gjerne innspill på det.

  Hva gjelder denne saken, så er jeg opptatt av at vi tar lærdom, pakker sekken og går videre; men husker at noe har skjedd.

  Beste
  Bjørn

 • Lars

  Nå vet ikke jeg om Røde Kors aktivt var med på å utvikle den annonsen her, men det vet kanskje artikkelforfatter og Terje Skavdal her siden de dømmer Røde Kors…. Angående den røde rosen…Den ble faktisk et symbol på et samlet Norge mot terroren fra Breivik, uansett politisk eller etnisk ståsted…Selv om Røde Kors er politisk nøytrale og ikke en del av AP/AUF/LO/Folkehjelpa betyr ikke det at Røde Kors ikke ble knyttet opp i mot den røde rosen som et symbol for 22.07.11. Fagbevegelsen har ut i fra min kunnskap aldri fått noe patent på den røde rosen. Og hvis Røde Kors virkelig ville markedsføre seg selv i en kampanje, ville det ikke vært mer naturlig at de brukte sitt eget symbol, det røde korset?
  DNBNOR derimot, imponerer meg lite i denne reklameannonsen.

 • Terje Skavdal

  Med bakgrunn både Røde Kors og Norsk Folkehjelp kan jeg ikke si meg annet enn helt enig med Bjørn Pettersen. Dette har vært og er fortsatt en situasjon som maner til edrulighet i egen markedsføring. All honnør til Norsk Folkehjelp, som på tross av at deres egne mannskaper sto i skuddlinjen, var blant de som direkte bidro med livreddende førstehjelp og fikk et aktiv sanitetsmedlem skutt og drept allikevel har klart å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Norsk Folkehjelp har dermed stilt seg på linje med det som har vært en fantastisk felles samfunnsmessige reaksjon på det som skjedde i Oslo og på Utøya. Dette er for stort til at noen bør dra billige, kortsiktige og ikke helt fortjente organisasjonsmessige gevinster. Det være seg i Røde Kors og i DnB NOR. Shame on you!

Legg igjen kommentar