Kirkens Bymisjon med frokostmøte om samfunnsansvar, omdømme og relasjonsbygging

Kirkens Bymisjon bygger bro mellom børs og katedral. Den årlige næringslivsundersøkelsen er besvart av 484 bedrifter og viser at 75% av store bedrifter har et samarbeid med en eller flere ideelle organisasjoner. Trenden er at fler ønsker å gi tid/kompetanse i tillegg til penger. De fleste vil støtte i Norge og helst lokale formål. Vi ser en økning i intern forankring av engasjementet hos bedriftene.

Undersøkelsen viser at samfunnsansvaret øker proporsjonalt med størrelsen på bedriften. 65 prosent av bedriftene med over 250 ansatte opplever seg som samfunnsengasjert i stor eller svært stor grad. 75 prosent av bedriftene med over 250 ansatte har et fast samarbeid med en eller flere humanitære organisasjoner.

Du finner hele undersøkelsen og kommentarer på Bymisjonens hjemmeside.

Legg igjen kommentar