Innsamlingstall uten testamentariske gaver for 22 organisasjoner

Ideelt Sett har tidligere publisert oversikten over de største innsamlerne i Norge, fordelt på to artikler som du finner her:

Topp ti samlet inn to milliarder

Tall som teller – de 25 største innsamlerne

Denne gangen har vi valgt å trekke ut inntekter fra testamentariske gaver for å synliggjøre viktigheten (og sårbarheten!) av disse inntektene for enkelte organisasjoner. De tre som har størst prosentvis andel fra testamentariske gaver er Kreftforeningen (44%), LHL (41%) og Frelsesarmeen (35%).

Sårbart og omdømmeavhengig

Med over en tredjedel av inntektene fra testamenter kan organisasjonene leve veldig farlig. Det holder at GS eller andre sentrale personer gjør noe man ikke burde gjort. En dyrkjøpt erfaring som bl.a. Redningsselskapet vet mye om, etter at de har gjenoppbygd tillit og omdømme de siste årene. Svenske Røde Kors fikk seg en skikkelig smell i fjor, og det er kun et spørsmål om tid før lignende skjer igjen. Der det finnes folk, begås det feil. Så enkel er faktisk verden.

Tallene er både interessante og skremmende. Dersom den enkelte organisasjon kombinerer oversikten med informasjon om rekrutteringsrate og gjennomsnittsalder på givere, bør  mange markedsansvarlige vurdere sin innsamlingsstrategi.

Vinnerne

SOS Barnebyer og PLAN Norge troner fjellstøtt på innsamlingstoppen, selv om de nesten ikke mottar arv. De lever etter innsamlingens grunnregel: Litt fra mange, og mye fra få. Vi mener begge organisasjoner har et stor potensial også på inntekter fra testamentariske gaver, men de har altså valgt å bygge inntektene sine på et solid grunnfjell av faste givere.

Vi lurer på hvordan det står til med rekruttering av fastgivere og annet inntektsarbeid hos de største mottakerne av testamentariske gaver. Ved brå, politiske skifter, eller andre samfunnsendringer kan givere/testator ta andre valg og kanskje utebli.

Testamentariske gaver er en uforutsigbar inntektskilde. Slike gaver bør komme i tillegg til, ikke istedenfor inntekter fra faste givere.

6 av 22 organisasjoner henter mer enn en femtedel av inntektene sine fra testamentariske gaver.

Forklaring til tabellen

Alle tall gjelder 2009 og er i hele tusen (legg på tre nuller)

 • Kolonne 1: innsamlet
 • Kolonne 2: testamentariske gaver
 • Kolonne 3: innsamlet uten testamentariske gaver
 • Kolonne 4: andel av innsamlet som kommer fra Testamentariske gaver
1 2 3 4
1 SOS Barnebyer 409 986 20 000 389 986 5 %
2 PLAN Norge 318 338 0 318 338 0 %
3 Redd Barna 246 249 7 600 238 649 3 %
4 Kreftforeningen 235 557 103 000 132 557 44 %
5 Frelsesarmeen 203 163 71 000 132 163 35 %
6 Leger uten Grenser 129 926 12 000 117 926 9 %
7 Norsk Luthersk Misjonssamband 143 000 27 000 116 000 19 %
8 Kirkens Nødhjelp 127 973 14 600 113 373 11 %
9 Norges Røde Kors 105 403 5 500 99 903 5 %
10 Det Norske Misjonsselskap 110 444 17 900 92 544 16 %
11 Norges Blindeforbund 101 566 17 000 84 566 17 %
12 Sjømannskirken 85 093 4 500 80 593 5 %
13 Norsk Folkehjelp 72 229 1 800 70 429 2 %
14 Strømmestiftelsen 69 742 2 800 66 942 4 %
15 UNICEF Norge 64 013 0 64 013 0 %
16 Normisjon 75 565 12 500 63 065 17 %
17 Den Norske Misjonsallianse 58 783 2 200 56 583 4 %
18 Den Norske Kirke 48 850 0 48 850 0 %
19 Nasjonalforeningen 50 729 11 200 39 529 22 %
20 LHL 48 700 20 000 28 700 41 %
21 Redningsselskapet 28 507 6 889 21 618 24 %
22 WWF 19 500 5 171 14 329 27 %

1 Kommentar til Innsamlingstall uten testamentariske gaver for 22 organisasjoner

 • Veldig bra at Stiftelsen Soria Moria tar arbeidet med å lage slike oversikter.

  Klarer dere også være først med 2010-tall? Det begynner å bli lenge siden 2009 :-)

  Mange av organisasjonene har nå gjennomført sine årsmøter, så mange tall bør være tilgjengelige.

  Her er et par bidrag mht 2010:
  SOS-barnebyer: 483 millioner
  UNICEF: 91 millioner

  Keep looking :-)

Legg igjen kommentar