10H har vunnet i det store lotteriet?

Redaktør Bjørn Pettersen

NTB meldte 3. Mai at 10H og Norsk Tipping skal samarbeide på spillmarkedet (lenke til pressemeldingen).  Samarbeidet gir selvsagt inntekter til 10H og skal sikre Norsk Tipping muligheter i deler av spillemarkedet de i følge adm dir Torbjørn Almlid ikke står så sterkt pr. i dag.

Hvem og hva er 10H?

10H – som står for de 10 humanitære – er et AS eiet av følgende organisasjoner:

Norges Røde Kors, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Redningsselskapet, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norges Blindeforbund, Norsk Folkehjelp, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

10H hadde en prøvekonsesjon på internettspill en periode. Alle organisasjonene var betydelige aktører på automatmarkedet.

Hvordan har de kommet i posisjon?

At 10H har kommet i en posisjon der de nå inngår et samarbeid med Norsk Tipping om spill, henger sammen med lovnader som ble gitt i forbindelse med Norsk Tippings monopolisering av automatmarkedet. Organisasjonene ble fratatt inntekter som ikke ble fullt kompensert. Valgerd Svarstad Haugland som ansvarlig statsråd den gang, uttrykte at det var opp til organisasjonene å komme opp med kreative spill.

At Norsk Tippings monopolsituasjon har gjort alternative spill tilnærmet umulig er uomtvistelig. At 10H har fått til et samarbeid med Norsk Tipping er godt jobbet – både politisk og forhandlingsmessig ovenfor Norsk Tipping.

Ideelt Sett har snakket med kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors, Bernt Apeland, og han sier:

”- i en fase der det har vært mye fokus på fordeling innenfor tippenøkkelen har vi vært opptatt av å øke potten.”

Selv om fordelingen er viktig, er vi enig i at det er et poeng at hvis potten øker så øker utbyttet selv om den relative fordelingen likevel er viktig.

Hvilke spill?

Norsk Tipping har ute en anbudsprosess for eventuelle nye spill. Apeland hevder at man ikke er kjent med hvilke former eller typer spill som vil gå inn i samarbeidet. Dermed er det heller ikke avklart hvilke plattformer eller kanaler spillene skal foregå i. Det blir spennende å følge prosessen videre!

Qui bono?

Det viktige spørsmålet er, hvem vinner på dette? Fordelingsprofilen av overskuddet er slik vi forstår det:

Inntill 150 millioner Alt til 10H
Fra 150 til 300 mill Her splittes 50/50, der Norsk Tippings andel går i tippenøkkelen
fra 300 og videre Splitten er 25/75

Etter hva vi vet det, er det ikke en flat fordeling mellom partene internt i 10H.

Dersom spillet lykkes og gir bra avkastning, så gir det gode penger til 10H, samtidig som det drypper litt inn på andre formål når avkastningen stiger. Vi tror dette skaper reaksjoner blant organisasjonene.

For det riktig store loddet trakk 10H i dette spillet!

Legg igjen kommentar