Tall som teller - de 25 største innsamlerne

Redaktør Bjørn Pettersen

I forrige Ideelt Sett publiserte vi innsamlingsresultatene for de ti største. Nå supplerer vi med de 15 neste og legger frem listen porsjonsvis for å knytte noen kommentarer til det vi ser.  

Om tallene  

Vi har hentet tall fra Innsamlingskontrollen for de som er medlem der. Ellers har vi bedt organisasjonen rapportere inn til oss, noe de fleste opplever som positivt.  

Tallene er kun innsamlede midler, altså er offentlige overføringer holdt utenom.  

 De største er ikke nødvendigvis størst!  

Størst i media betyr ikke størst på innsamling. Tradisjonelt er det ”de fem store” som omtales i media når det gjelder innsamling, etc. Vår oversikt avdekker det bransjefolk lenge har hevdet, at de ”5 store” ikke er størst. Etter at Innsamlingskontrollen endret praksis slik at innsamlet betyr innsamlet, (og ikke omfatter statlige overføringer) blir oversikten mye mer riktig.  

Ser vi noen trender – hvem vil lykkes?  

Inntrykket er fortsatt at sikre vinnere er faste givere, helse og frelse.  

UNICEF øker sterkt, sammen med SOS-Barnebyer som troner suverent på toppen. Det overrasker kanskje noen at Leger uten Grenser ligger såpass høyt, men organisasjonen scorer på integritet under katastrofer, bl.a. når de sier nei til mer penger i et område der media løper etter hjelpearbeiderne. Lokale menigheter både i Den Norske Kirke og frikirkene bør samlet sett komme høyt på listen, men noen oversikt finnes dessverre ikke. Kanskje en oppgave for Innsamlingskontrollen?  

Det forundrer oss at en slik oversikt ikke er publisert på Innsamlingskontrollens hjemmesider for lenge siden, som en hjelp til både media og givere på jakt etter informasjon.  

Sammenligne med svenskene?  

Neste utgave av Ideelt Sett vil inneholde en oversikt over resultatene fra ca 80 innsamlingsorganisasjoner. I tillegg sammenligner vi med svenske søsterorganisasjoner.  

Topp 25 innsamlere i Norge (alle tall i tusen)

Organisasjon 2009 2008 Økning  
SOS Barnebyer 409 986 340 257 20 %  
PLAN Norge 318 338 300 678 6 %  
Redd Barna 246 249 215 571 14 %  
Kreftforeningen 235 557 226 061 4 %  
Frelsesarmeen 203 163 193 505 5 %  
Leger uten Grenser 129 926 334 006 -61 %  
Kirkens Nødhjelp 127 973 139 238 -8 %  
Det Norske Misjonsselskap 110 444 111 331 -1 %  
Norges Røde Kors 105 403 107 954 -2 %  
Norges Blindeforbund 101 566 94 556 7 %  
Sjømannskirken 85 093     Mangler tall fra 08
Norsk Folkehjelp 72 229 55 203 31 %  
Strømmestiftelsen 69 742 59 815 17 %  
UNICEF Norge 64 013 49 435 29 %  
Den Norske Misjonsallianse 58 783 61 923 -5 %  
Nasjonalforeningen for Folkehelsen 50 729 56 435 -10 %  
Den Norske Kirke 48 850 46 640 5 %  
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 48 700     Mangler tall fra 08
Lions Club Norge 37 888     Mangler tall fra 08
Flyktninghjelpen 31 269 31 205 0 %  
Stiftelsen Norsk Luftambulanse 30 347 27 007 12 %  
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 28 606 24 626 16 %  
Redningsselskapet 28 507 36 944 -23 %  
Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter 27 528     Mangler tall fra 08
Norsk Misjon i Øst 23 657     Mangler tall fra 08

2 Kommentarer til Tall som teller – de 25 største innsamlerne

 • Bjørn Pettersen

  Hei Erik!
  Vi baserer oss på tall fra Innsamlingskontrollen eller på det organisasjonene gir oss av informasjon. I første artikkel på dette temaet (De 10 beste), orienterte vi om at det kunne være noe feil eller mangler i tallene som er rapportert – men det er de kildene vi bruker. Vi skiller mellom anskaffede og innsamlede midler.

  Vi er litt usikre på praksis i de ulike orgene, men: Dersom lokallagene er registrert med egne organisasjonsnummer og driver innsamling i egen regi, vil det vel være naturlig at dette inntektsføres og rapporteres lokalt. Ihvertfall dersom innsamlede midler kommer til anvendelse der.

  Hyggelig at du liker at vi jobber med slike saker.

  Vennlig hilsen
  Bjørn Pettersen

 • I artikkelen mangler det tall for Lions for 2008. Dette tallet skal være 15.151.000,- kroner. Dette tallet, og tallet for 2009, viser kun innsamlede midler for Lions Norge sentralt. Vi har i dag 478 lokale klubber, og disse samler inn betydelige beløp som ikke kommer med i denne oversikten. Dermed blir tabellen litt misvisende for Lions sin del. Ellers vil jeg takke for gode og interessante artikler rundt dette emnet.

Legg igjen kommentar