Topp ti samlet inn to milliarder i 2009

Redaktør Bjørn Pettersen

Tall som teller!      

Ideelt Sett/Soria Moria har jobbet med å finne innsamlingsresultater for de ulike organisasjonene. Ikke alt er like enkelt å plukke ut, men vi har nå fått det til. Skulle det være noen feil, retter vi gjerne opp ved neste korsvei.       

Organisasjonenes mål er enten å forandre, forbedre, utvikle eller hjelpe. Med økte inntekter øker evner og muligheter. Det kalles makt. De største har mye makt. Dermed blir også vår oppstilling et, men ikke det eneste, bilde på makt.  

De ti største samlet inn to milliarder i 2009  

Vi forsøker ikke å lage enn maktanalyse, det er ikke derfor vi sammenstiller. Men vi ønsker å vise hvem som er best og størst på innsamling, og vi ønsker å se det over tid. I dag har vi fått tall fra 2008 og 2009. Vi skal følge opp med tall fra 2010 etterhvert.
De ti største organisasjonene samlet inn 2 milliarder kroner i 2009. De neste 15 samlet inn 700 millioner fordelt på 4,8 millioner nordmenn er det 560 pr. snute. I gruppa av de 25 største er spennet stort. Spennet mellom SOS-Barnebyer og Norsk Misjon i Øst er 409 : 23. Eller sagt på en annen måte: For hver krone NMØ samler inn, samler SOS inn 17,8.  Men la det være sagt, 23 millioner av Norsk misjon i Øst er også veldig bra!

Glaning?        

Bedriver vi nysgjerrig glaning ved å sammenstille innsamlingstallene slik? Svaret er ja, det er nysgjerrighet, men ikke primært. Generelt forvalter innsamlings- og bistandsorganisasjonene betydelige beløp.        
Det er god sosiologi å se på store aktørers økonomiske disposisjoner og handlinger fordi de faktisk utøver makt. Frivilligheten i Norge er stor. Ideelt Sett og Soria Moria har vist at innsamlingsmarkedet stadig øker. Det er store stiftelsesformuer i bevegelse, vi ser framveksten av filantropi, og andelen testamentariske gaver er økende. Mye av denne veksten vil innsamlingsorganisasjoner kunne ta.        

Hva kan vi lære?        

Vi mener det er mye å lære. Det er interessant at Norsk Blindeforbund, som puster Røde Kors i nakken, gjør det så skarpt. Hva har de gjort i forbundet, hva gjør de? Hvor langt perspektiv har de i inntjeningsarbeidet? Skifter de strategi ofte? De har egne telefonselgere som kjenner giverne. Fornyer eller forbedrer de seg? Gjør de noe vi andre kan ta inn i egen organisasjon? De fem største på innsamling er barn, kreft og frelse, er det tilfeldig? Er det tematikk, brand eller markedsføringsbudsjetter som trekker?        

Speiler ikke reelle samfunnsforhold        

Innsamlingsmarkedet speiler ikke samfunnsforhold og trender som for eksempel helse og miljø. Flere dør av hjerte/lungesykdommer enn av kreft. LHL og Nasjonalforeningen har derfor en kommunikasjons- og innsamlingsmessig utfordring, mens Diabetesforbundet og Parkinsonforbundet har stort potensial. Svenske WWF samlet inn nesten ti ganger så mye som sin norske søsterorganisasjon. Naturvernforbundet i Sverige samlet inn 12 ganger så mye som sin norske kollega. Selv om vi tar hensyn til demografiske forhold med en dobbelt så stor befolkning på andre siden av grensen, blir tallene likevel svært skjeve både i forhold til svenske forhold og samfunnstrender her hjemme.        

Blindeforbundet som innsamlingsorganisasjon        

Er det underlig at en interesseorganisasjon for blinde og svaksynte samler inn nesten like mye som Norges Røde Kors? Javisst, men fenomenet er et resultat av langsiktig satsing og godt bakkemannskap. Blindeforbundet har lagt stein på stein og kultivert markedet siden 80-tallet og høster gevinsten nå. De har lykkes med å integrere organisasjonen i innsamlingsarbeidet. All ære til Generalsekretær Gunnar Haugsveen som gjennom mange år har blitt observert som eneste toppleder på mange arenaer der kun marked og innsamling normalt beveger seg. Haugsveen ble sist observert som eneste GS på filantropi-seminar med DnB NOR. Organisasjonen sender et tydelig signal om at de har fokus på økte inntekter når GS representerer i slike fora.        
   

Ti på topp innsamlet 2008 – 2009 (alle tall i tusen)  

Organisasjon 2009 2008 Økning 08-09
SOS Barnebyer 409 986 340 257 20 %
PLAN Norge 318 338 300 678 6 %
Redd Barna 246 249 215 571 14 %
Kreftforeningen 235 557 226 061 4 %
Frelsesarmeen 203 163 193 505 5 %
Leger uten Grenser 129 926 334 006 -61 %
Kirkens Nødhjelp 127 973 139 238 -8 %
Det Norske Misjonsselskap 110 444 111 331 -1 %
Norges Røde Kors 105 403 107 954 -2 %
Norge Blindeforbund 101 566 94 556 7 %

NB: Nedgangen til Leger uten Grenser skyldes at de i 2008 mottok en rekordarv som ga et uvanlig høyt innsamlingsresultat. 

Til slutt:        

Listen over innsamlingsorganisasjoner er ikke komplett. Vi mangler betydelige aktører som Rotary, Bellona, Frimurerlosjen, kultur- og helseinstitusjoner etc, men de kommer nok de også. Topp ti er komplett.  I neste utgave av Ideelt Sett presenterer vi en oversikt over hvor mye resten av organisasjonene samlet inn.

8 Kommentarer til Topp ti samlet inn to milliarder i 2009

 • hanne

  er dette kun gaver fra privatpersoner, eller inkluderer det bidrag fra bedrifter?

  • Jan Olav

   Hei, Hanne, godt spørsmål. Tallene inkluderer bidrag fra næringslivet, da slike inntekter regnes som innsamlede midler.

   Jan O.

 • Bjørn Pettersen

  Takk for innspill og spørsmål.

  @Vidar: I neste utgave publiserer vi en oversikt over de 25 største organisasjonene, og vi skal orientere om metoden; hvor tallene er tatt fra.

  @Anne Beth: Vi har ingen systematiske tall på hvor mye som brukes til hva av de innsamlede midlene, men det er vel en sak for Innsamlingskontrollen?

  @Ragnhild: Følg med – vi sier (foreløpig ikke mer)

  Vi minner igjen om at vi har tall fra 2008 og 2009.

  Mvh
  Bjørn P

 • Vidar Jøssang

  Godt iniativ! Hvilke tall er dette? Innsamlede eller anskaffede midler? Er det Brønnøysund som er kilden?

 • Anne Beth Bore

  Hadde vært fint å visst hvor mange prosent av de innsamlede midlene som brukes direkte i prosjekt/arbeidet og hvor mye som brukes til å tilrettelegge. Har dere noen tall på det?

 • Ragnhild Mestad

  Overrasker meg at ikke Norsk luthersk misjonssamband (NLM) er blant de ti store.

 • Bjørn Pettersen

  Hei Øystein!

  Det er vi enige i!
  Det er ikke meningen å sutre, men vi har ikke hatt ressurser til å gjøre det i denne omgangen. Vi skal ta det med oss videre å forsøke å ta det med i forbindelse med 2010. Da blir det også interessant å se endring/utvikling over år. Selvsagt må vi ha in mente at TV-aksjonen får konsekvenser og skaper forskyvinger, men likevel kan vi se noen trender håper vi.

  Vi skulle også gjerne gått litt dypere i analysene av de ulike organisasjonenes kampanjer, strategier og virkemidler opp mot organisasjonenes egenart (og formål) også. Det er i det hele tatt mye spennende å ta tak i.

  MVh
  Bjørn P

 • Øystein Gudim

  Interessant å se bruttotall, men skulle også vært interessant å se hvor mye som samles inn – som andel av organisasjonens totale regnskap. Noen organisasjoner har betydelig høyere % egeninnsamling sammenlignet med offentlig støtte og andre inntekter.

Legg igjen kommentar