Filantropene kommer

Georg Krog

Av Jan Olav Ryfetten

Torsdag 17. mars gjennomførte DnB NOR Private Banking et seminar om filantropi i Norge. Et 30-talls deltakere var til stede, mange av dem kunder med innskudd langt over normalen. Tema for samlingen var ”Filantropene kommer”, men vi konstaterer at mange av dem alt er ankommet. Det var en god ramme rundt arrangementet, med filantroper, potensielle filantroper, enkelte organisasjoner og godt med bakkemannskap fra banken

For ordens skyld: Arrangøren av seminaret, Private Banking, er ”banken i banken” som arbeider med langsiktig rådgivning for formuende personer.

Spesialrådgiver Georg Krog i Private Banking satte kammertonen, mens Erik Rudeng og Sturla Stålsett fulgte opp.
Rudeng ruver godt i rollen som filantropiens- og stiftelsesvesenets Wikipedia. Det er få (om noen?) som kan faget like godt, og han berømmet banken for å tematisere filantropi. Det er ikke mange år siden filantropi ikke var stuerent, selv om det fra tidlige tider var en kristen plikt å gi av sitt overskudd.

- Denne banks store overskudd er ikke forenlig med den puslete sponsorvirksomhet den utøver, var hans eneste kritiske bemerkning. Han spådde økte økonomiske forskjeller i Norge, og dermed mer filantropi.

Stålsett er en glimrende formidler av frivillighetens- og nestekjærlighetens budskap. Han benyttet anledningen til å snakke på vegne av alle oss som arbeider med godhet i hverdagen og finansiering av denne. Han og Kirkens Bymisjon satte gode spor hos de fremmøtte. Filantropi handler jo om tro, håp og kjærlighet!

Praktiske utfordringer
Georg Krog gikk gjennom en del praktiske utfordringer for folk som vil gi bort penger, og siterte Bill Gates: ”Det er like vanskelig å gi bort pengene sine som å tjene dem.” Politiske spørsmål om rammevilkår, økt skattefradrag etc, er relevante problemstillinger som kom opp, men banken kan ikke ta stilling til slike politiske spørsmål.

5 – 5 – 5
Undertegnede redegjorde for status på testamentariske gaver i Norge, et fenomen som på mange måter er et utmerket barometer for klimaendringer innen filantropi i Kongeriket. Anledningen ble også benyttet til å legge frem Stiftelsen Soria Moria sin visjon rundt testamentariske gaver:
”Om 5 år skal 5% av nordmenn ha valgt å donere 5% av sine aktive midler til de ideelle organisasjoner de respekterer og ønsker å hjelpe”

Seminaret er en oppfølger av artikkel fra Dagens Næringsliv 12. oktober 2010.

Fortrolige samtaler krever diskresjon
Det har vært hyggelig å bidra med innspill til seminaret. Et flott initiativ (som også tar samfunnsansvaret et steg videre) av Private Banking, men neste gang håper vi at det kun er kunder som inviteres inn. Det kan være vanskelig å få til den gode fagsamtalen om- og med bankens kunder/filantroper når formålene sitter ringside. Det blir litt som når ungene setter soveromsdøra på gløtt for å få med seg voksenprat etter leggetid. Den gode, fortrolige samtalen kunder og filantroper imellom fordrer fremdeles bankens trygge diskresjon.

Legg igjen kommentar